Cefur

Varumärke tillhör RONNEBY KOMMUN

Ansökningsnummer 201201578
Ansökningsdatum 2012-02-25
Registreringsnummer 506196
Registreringsdatum 2012-07-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-07-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Informationstjänster avseende arbete och utvecklingsmöjligheter; marknadsföringstjänster avseende miljöfrågor och -initiativ för allmänheten.

Klass: 41

Företagsutbildning; träningskurser som avser forskning och utveckling; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor.

Klass: 42

Forsknings- och utvecklingstjänster, ingående i klassen; rådgivning avseende vetenskaplig forskning; industriella analyser och forskningstjänster; tjänster rörande vetenskaplig forskning; industriell utveckling, ingående i klassen; produktforskning och -utveckling, ingående i klassen; utveckling av nya produkter; forskning på miljöskyddsområdet; utformning av byggnader med kontrollerad miljö; design av byggnader med kontrollerade miljöer; insamling av miljöinformation; sammanställning av miljörelaterad information; konsultationer avseende miljövård; design av hus; designtjänster; design av produkter; tekniska bedömningar relaterade till design; upplåtande av information avseende industriell design; planering [design] av byggnader.