TELECOMCITY

Varumärke tillhör KARLSKRONA KOMMUN

Ansökningsnummer 199711088
Ansökningsdatum 1997-12-12
Registreringsnummer 347231
Registreringsdatum 2001-07-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-07-06
Typ Figurativt

TELECOMCITY

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsadministration; service vid företagsetableringar och vid företags tillväxt; medflyttandeservice, hjälp att rekrytera, finna lokaler, affärsrådgivning.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; förmedling av fritids- och sportaktiviteter, samt kultur- och underhållningsverksamhet (ingående i klassen).

Klass: 42

Förmedling av kontaktpersoner.