Region Gotland

Varumärke tillhör REGION GOTLAND

Ansökningsnummer 201006931
Ansökningsdatum 2010-09-03
Registreringsnummer 414374
Registreringsdatum 2010-11-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-11-26
Typ Figurativt

Region Gotland

Varor & Tjänster

Klass: 32

Icke-alkoholhaltiga fruktextrakt; öl; ingefärsdricka; ginger ale; maltöl; ojäst öl; icke-alkoholhaltiga fruktdrycker; vassledrycker; preparat för framställning av drycker; essenser för tillverkning av drycker; fruktjuicer; koncentrat för framställning av drycker; vatten (dryck); preparat för tillverkning av kolsyrat vatten; litiumvatten; mineralvatten (dryck); preparat för framställning av mineralvatten; seltersvatten; bordsvatten; muster; läskedrycker; humleextrakt för öltillverkning; grönsakssafter (drycker); koncentrat för framställning av läskedrycker; preparat för framställning av likörer; maltvört; druvsaft (ojäst); mandelmjölk; sodavatten; vattenglass (dryck); sorbet (dryck); tomatjuice (dryck); icke-alkoholhaltiga drycker; mjölk av mandel (dryck); tabletter för tillverkning av bornerande drycker; pulver för tillverkning av bornerande drycker; kolsyrat vatten; sarsaparill (läskedryck); icke alkoholhaltiga aperitifer; icke alkoholhaltiga cocktailar; fruktnektar (icke alkoholhaltig); isotoniska drycker; jordnötsmjölk (läskedrycker); cider (icke alkoholhaltiga); energidryck (sportdryck); kvass (icke alkoholhaltiga drycker); icke alkoholhaltiga honungsbaserade drycker; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; mineral- och kolsyrat vatten; mineralvatten; icke alkoholhaltiga drycker; safter.

Klass: 33

Pepparmintlikörer; alkoholhaltiga fruktextrakt; bitter; anislikör; anisette (likör); aperitifer; arrak; destillerade drycker; alkoholstark cider; cocktailar; curacaolikör; spritdrycker som främjar matsmältningen; vin; gin; likörer; mjöd; körsbärslikör; sprit (drycker); konjak; drankvin; päroncider; sake; whisky; alkoholhaltiga essenser; alkoholhaltiga extrakt; alkoholhaltiga drycker (ej öl); alkoholdrycker innehållande frukt; risbrännvin; rom; vodka.

Klass: 34

Tändstickor; munstycken av bärnsten för cigarrer och cigarretter; tobak; tobakspungar; cigarrettfiltermunstycken; cigarrettfilter; tändare för rökare; gaspatroner för cigarrtändare; tobakspipor; häften av cigarettpapper; absorberande papper för pipor; tuggtobak; cigarrer; cigarrsnoppare; cigarrfodral; cigarrettfodral; cigarrhållare; cigarretter av tobakssurrogat, ej för medicinska ändamål; cigarretter; fickcigarrettrullare; cigarretthållare; munstycken för cigarretthållare; cigarrettpapper; cigariller; piprensare; flintstenar (för tändare); örter för rökning; pipställ; tändsticksställ; tobaksburkar; snus; snusdosor; tändsticksaskar; askkoppar; spottkoppar för tobaksanvändare; tobaksburkar med luftfuktare (humidor); piptobak; artiklar för rökare; elektroniska cigaretter, ej för medicinska ändamål.

Klass: 35

Bemanning i form av förmedling och uthyrning av arbetskraft; outsourcingtjänster (affärsassistans); faktureringstjänster; komponerande av reklamtexter; sammanställande av statistik; layout-tjänster för reklamändamål; återförsäljartjänster avseende kläder, huvudbonader, väskor, smycken; återförsäljartjänster avseende kläder, fotbeklädnader och huvudbonader; återförsäljartjänster avseende livsmedel; återförsäljning av el; återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning; återförsäljartjänster avseende bilar; återförsäljartjänster avseende fordon, fordonstillbehör och reservdelar; återförsäljartjänster avseende möbler; uthyrning av arbetsgivare; tillvaratagande av kreatörers affärsintressen; övervakning av grupparbete för att förbättra/utveckla dess effektivitet; framtagning av utkast för offentligt material; prisjämförelser; organisering av modevisningar för kommersiellt eller reklamändamål; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), varor av papper och kartonger, fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering; återförsäljartjänster avseende gödsel; återförsäljartjänster avseende målarfärger, fernissor, lacker, färgämnen, färgborttagningsmedel, målarpenslar och konstnärsmaterial; återförsäljartjänster avseende rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; återförsäljartjänster avseende metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer; återförsäljartjänster avseende blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; återförsäljartjänster avseende rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; återförsäljartjänster avseende tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat och hudvårdspreparat; återförsäljartjänster avseende tandpulver, -kräm och -pastor; återförsäljartjänster avseende industriella oljor och fetter, smörjmedel och -ämnen; återförsäljartjänster avseende bränslen (bensin och motorsprit) och belysningsmedel; återförsäljartjänster avseende belysningsmedel, ljus och vekar för belysning; återförsäljartjänster avseende farmaceutiska och veterinära preparat; återförsäljartjänster avseende hygieniska preparat för medicinska ändamål; återförsäljartjänster avseende dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk och spädbarnsmat; återförsäljartjänster avseende plåster, förbandsmaterial och desinfektionsmedel; återförsäljartjänster avseende preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp, mögel och växtbekämpningsmedel; återförsäljartjänster avseende byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader (byggnationer) av metall, rör av metall, artiklar av oädla metaller; återförsäljartjänster avseende icke-elektriska kablar och metalltrådar; återförsäljartjänster avseende oädla metaller, småsmidesvaror av järn och metall, malmer; återförsäljartjänster avseende maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); återförsäljartjänster avseende handdrivna verktyg och handredskap; återförsäljartjänster avseende knivsmidesvaror och bestick; återförsäljartjänster avseende rakhyvlar och -apparater; återförsäljartjänster avseende vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; återförsäljartjänster avseende apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; återförsäljartjänster avseende apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; återförsäljartjänster avseende apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; återförsäljartjänster avseende magnetiska databärare och inspelningsbara skivor; återförsäljartjänster avseende försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater, kassaapparater, räknemaskiner och eldsläckningsapparatur; återförsäljartjänster avseende kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; återförsäljartjänster avseende apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; återförsäljartjänster avseende ädla metaller, varor av ädla metaller, smycken och ädelstenar; återförsäljartjänster avseende ur och tidmätningsinstrument; återförsäljartjänster avseende musikinstrument; återförsäljartjänster avseende klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); återförsäljartjänster avseende gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material; återförsäljartjänster avseende läder och läderimitationer samt varor framställda av dessa material, djurhudar och pälsskinn; återförsäljartjänster avseende koffertar och resväskor, paraplyer, parasoller och promenadkäppar; återförsäljartjänster avseende piskor, seldon och sadelmakerivaror; återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer; återförsäljartjänster avseende byggnadsmaterial, styva rör för byggnation, asfalt, tjära och bitumen, flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall, monument, ej av metall; återförsäljning avseende mineralfyndigheter; återförsäljartjänster avseende möbler, speglar, tavelramar, varor av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av plast; återförsäljartjänster avseende redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); återförsäljartjänster avseende kammar och tvättsvampar, borstar (ej målarpenslar), borstmakerimaterial; återförsäljartjänster avseende artiklar för rengöringsändamål, stålull; återförsäljartjänster avseende obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas) samt varor av glas, porslin och keramik; återförsäljartjänster avseende rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar; återförsäljartjänster avseende stoppnings-, madrasserings-, vadderingsmaterial och obearbetat fibröst textilmaterial; återförsäljartjänster avseende garn och tråd för textilanvändning; återförsäljartjänster avseende vävnader och textila produkter, sängkläder och bordsdukar; återförsäljartjänster avseende spetsar och broderier, band och snörmakerivaror, knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor, konstgjorda blommor; återförsäljartjänster avseende mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar, tapeter; återförsäljartjänster avseende spel och leksaker; återförsäljartjänster avseende gymnastik- och sportartiklar; återförsäljartjänster avseende julgransprydnader; återförsäljartjänster avseende jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, fröer och utsäden, djurfoder; återförsäljartjänster avseende färska frukter och grönsaker, levande plantor, växter och blommor; återförsäljartjänster avseende levande djur; återförsäljartjänster avseende fröer och utsäden, malt; återförsäljartjänster avseende mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och -juicer, safter och andra koncentrat för framställning av drycker; återförsäljartjänster avseende tobak, artiklar för rökare, tändstickor; återförsäljning av lastpallar; bloggning för reklamändamål; produktion av reklamfilmer; företagsvärderingar; affärsvärderingar; inventeringstjänster; marknadsföringstjänster; opinionsbildning för kommersiella ändamål; lobbying för kommersiella ändamål; konsulttjänster avseende organisationsutveckling; hållande av opinionsundersökningar; genomförande av opinionsundersökningar; kommersiell administration av licensiering av varor och tjänster för andra; assistans vid företagsledning; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; affischering; utomhusreklam; import-exportagenturer; byråer för kommersiell information; marknadsprisanalyser; spridning av annons- och reklammaterial; fotokopiering; utvärdering av skog på rot; arbetsförmedlingar; uthyrning av kontorsmaskiner och -utrustningar; bokföring; bokföringstjänster; räkenskapsredovisning; revision; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende personaladministration; konsultationer avseende företagsledning; utarbetande av reklamtexter; maskinskrivning; varudemonstration; direktreklam; assistans vid affärs- eller industriledning; reproduktion av dokument; uppdatering av annons- och reklammaterial; utdelning av varuprover; rationaliseringsexperter; auktionering; marknadsstudier; utvärdering av affärsverksamhet; företagsutredningar; uthyrning av annons- och reklammaterial; företagsorganisationskonsultationer; administrativ beredning av inköpsordrar; publicering av reklamtexter; presentation av varor på kommersiella media, för försäljningsändamål; kommersiell information och rådgivning för konsumenter (konsumentrådgivningsbutik); anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster (för andra); annonsering; reklam; produktion av radioreklaminslag; radioreklamverksamhet; företagsundersökningar; public relations-tjänster; stenografi; produktion av tv-reklaminslag; tv-reklamverksamhet; skrivbyråer; skyltning av skyltfönster; annonsbyråer; reklambyråer; rådgivningstjänster för företagsledning; modellverksamhet vid annonsering och marknadsföring; bedömning av ull; utvärdering av ull; marknadsundersökningstjänster; datoriserad registerhantering; professionella företagskonsultationer; ekonomisk prognostisering; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; företagsinformation; opinionsundersökningar; färdigställande av lönelistor; personalrekrytering; omlokaliseringstjänster avseende företag; uthyrning av annonsutrymmen; sales promotiontjänster; sekreterartjänster; deklarationsbyråer; telefonsvarartjänster; ordbehandlingstjänster; dagstidningsprenumeration; annonsering via postorder; företagsledning av hotell; tillvaratagande av artisters affärsintressen; sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; uthyrning av fotokopieringsmaskiner; annonsering on-line via datanätverk; inköp av varor och tjänster för annans räkning; datakörningar i datafiler (för andra); uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; nyhetsklippningstjänster; uthyrning av försäljningsautomater; psykologisk testning vid rekrytering; administrativ skötsel av restauranger, barer och självserveringar; administrativ skötsel av skidstationer; administrativ skötsel av sportanläggningar; administrering av andra reseföretags rabattsystem vid biljettbokningar; affärsförhandlingar; affärsrådgivande service relaterad till franchising; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföringsrådgivning; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföring; affärsrådgivning relaterad till franchising; affärsrådgivningstjänster relaterade till val av datorer; affärsutvecklingstjänster; annons- och reklamtjänster on-line; anordnande av mässor och utställningar via globala nätverk för kommersiella ändamål; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte; arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för affärsändamål; arrangerande av tävlingar för kommersiella ändamål; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; automatiska bokföringstjänster; automatiska revisionstjänster; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information; bokklubbsverksamhet; bokklubbsverksamhet (internetbaserad) nämligen kundinformation vid försäljning av böcker; call center (telefonsvarartjänster); datasökningar (för tredje man) i databaser; datoriserad affärsreklam; datoriserad affärsskötsel (för andra); datoriserad databasskötsel; datoriserad filskötsel; datoriserad sammanställning av kundindex; datoriserad sammanställning av orderlistor; datoriserade affärsinformationstjänster; datoriserade affärsundersökningar; datoriserade informationstjänster till företags gynnsamhetsvärdering; distribution av annonsblad; distribution av säljfrämjande varor; fackliga verksamhetstjänster för kommersiella ändamål; förberedelse av datoriserad skatteundersökningar (redovisning); förmedling av affärskontakter (för annans räkning); förmedling av varor (för annans räkning); förmedling och uthyrning av arbetskraft; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; konsulttjänster avseende PR-inriktad bearbetning av internationella massmedia; konsultverksamhet avseende organisationsutveckling; konsumentinformation on-line; kontorsadministration; uthyrning av kontorsmaskiner; uthyrning av skrivmaskiner; ledarskapsanalyser; on-line information avseende shopping; organisering av företagstävlingar; politisk propaganda för kommersiella ändamål; produktion av annonsmaterial; produktion av bioreklam; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för marknadsföringssyfte; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; projektledning med inriktning på företagsverksamhet/-organisation; publicering av annons- och reklammaterial on-line; rekrytering av personal för datastöd; reproduktion av filer (papper); reproduktion av reklammaterial; reproduktion av ritningar; reproduktion av uppgifter (papper); sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; uppdatering av affärsinformation på databaser; uppdatering av annonsinformation på databaser; uppgörelse av kommersiella transaktioner för tredje person; uppgörelse av kontakter [för tredje man]; uppgörelse/förhandlande av kommersiella transaktioner för artister; upplåtande av affärsinformation via datorterminaler; upplåtande av datoriserad affärsinformation; upplåtande av datoriserad affärsstatistik; upplåtande av kommersiell affärsinformation via databaser; uthyrning av räknemaskiner; varudemonstrationer på nätet; annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; återförsäljning avseende produkter för förebyggande, underhållande, renovering och sanering av byggnader och fastigheter; återförsäljartjänster avseende apparater för återgivning av ljud och bilder; sökordsoptimeringstjänster.

Klass: 36

Uthyrning av affärslokaler; finansiell förvaltning av lös egendom; försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet; monetära tjänster; garanttjänster avseende olycksfallsförsäkringar; amorteringslåneverksamhet; aktuarietjänster; mäkleri; kreditinstitut; fastighetsagenturer; fastighetsförmedlingar; fastighetsmäkleri; inkassobyråer; försäkringsmäkleri; tullklarering; försäkringsgaranttjänster; bankrörelse; fastighetsvärderingar; penninginsamlingar för välgörande ändamål; aktiefondsbildning; kapitalinvestering; fondinvestering; upprättande av borgensförbindelser; borgensmannaskapstjänster; borgensmannatjänster; valutaväxling; utställande av resecheckar; clearing; clearingcentraler; säkerhetsförvaring; anordnande av insamlingar; kreditgivning; skatteberäkning; finansiella värderingar (försäkring, bank, fastighet); factoring; förtroendemannaskap; förvaltarskap; finansieringstjänster; finansiell förvaltning; pantbanker; utlåning mot säkerheter; fastighetsförvaltning; förvaltning av hyreshus; brandförsäkringsgaranttjänster; uthyrning av lägenheter; uthyrning av våningar; utarrendering av lantgårdar; sjukförsäkringsgaranttjänster; sjöförsäkringsgaranttjänster; hypoteksbanker; sparbanker; finansiering av hyrköp; finansiering av avbetalningsköp; värdepappersmäkleri; börsmäkleri; livförsäkringsgaranttjänster; bostadsförmedlingar (lägenheter); finansiella analyser; värdering av antikviteter; konstvärdering; checkverifikation; finansiella konsultationer; försäkringskonsultationer; kreditkortstjänster; betalkortstjänster; elektroniska penningöverföringar; finansiell information; information avseende försäkringar; värdering av juveler och smycken; numismatiska värderingar; inkassering av hyror; frimärksvärderingar; utställande av presentkort och -checkar; deponering av värdesaker; börsnotering; utfärdande av kreditkort; uthyrning av kontor (fastigheter); pensionsutbetalningstjänster; finansiell sponsring; home-banking; affärslikvidering /avvecklingstjänster (finansiella); aktiemäkleri; anskaffande av finanser för leasing; datoriserade finanstjänster; elektronisk valutaöverföring; finansiella informationstjänster med hjälp av åtkomst till en databas; finansiella mellanhands/mäkleritjänster; finansiella tjänster relaterade till leasing av flygplan; finansiell förvaltning av fast egendom; hälsoförsäkring; hälsoförsäkringsgivare; hälsoförsäkringstjänster relaterad till körlärare; hälsoförsäkringstjänster relaterad till reseledare; leasing av byggnader; leasing av hus; leasing av lägenheter; mäkleri av fast egendom; mäkleri i samband med investeringar och kapitalplaceringar; mäkleri i samband med pantsättningar; mäkleritjänster avseende detaljhandel; mäkleritjänster avseende handel med obligationer; mäkleritjänster avseende reverser och skuldsedlar; privata hälsoförsäkringtjänster; uppgörelse för insamlande av checkar och räkningar som betalning; uppspårande tjänster i samband med kreditkort; skatterevisionstjänster; leasing (hyrköp) av telekommunikationsutrustningar; leasing (hyrköp) av landfordon; fondförvaltning; kreditupplysningstjänster; mäkleri av utsläppsrättigheter; utvärdering av reparationskostnader (finansiell värdering); leasing av fast egendom; insamling av pengar.

Klass: 37

Rostskyddsbehandling av fordon och farkoster; restaurering av musikinstrument; installation av dörrar och fönster; underhåll av simbassänger; påfyllning av tonerkassetter; påfyllning av tomma färgpatroner; sterilisering av kirurgiska instrument; rådgivning avseende underhåll, renovering, och sanering av byggnader och fastigheter; skorstenssotning; uthyrning av vägsopningsmaskiner; vägsopning; konstruktion av skorstenar; nermontering av skorstenar; murläggning; inspektion av byggnader för att upptäcka trämask; inspektion av fordon före reparation; installation av fordonsaccessoarer; möbelunderhåll; reparation av fotografiska apparater; installation och reparation av elektrisk utrustning; installation och reparation av hissar; asfaltläggning; underhåll och reparation av motorfordon; biltvättar; motorfordonstvätt; underhåll och reparation av flygplan; inomhusrengöring av byggnader; tvättinrättningar; ångpannerengöring och -reparation; underhåll och reparation av brännare; uthyrning av schaktmaskiner; installation, underhåll och reparation av kontorsmaskiner och -utrustning; installation och reparation av brandalarm; installation och reparation av stöldlarm; reparation av möbelstoppningar; underhåll och reparation av kassavalv; uthyrning av konstruktions-, anläggnings- och byggnadsutrustningar; skeppsbyggeri; renovering av kläder; installation och reparation av uppvärmningsutrustning; skoreparation; skorstensfejeri; underhåll och reparation av kassaskåp; installation och reparation av luftkonditioneringsapparater; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; undervattenskonstruktionsarbete; övervakning av byggnadskonstruktioner under uppförande; lagning av kläder; skötsel, rengöring och reparation av läder; installation av köksutrustning; rivning av byggnader; rostskyddsbehandling; desinficering; målning eller reparation av skyltar; konstruktion och reparation av lagerlokaler; tätning av byggnader; fukttätning av byggnader; uthyrning av grävmaskiner; fönsterputsning; reparation och underhåll av filmprojektorer; installation och reparation av ugnar, ej hushålls; rengöring och reparation av pälsverk; fordons- och farkostsrundsmörjning; smörjning av fordon och farkoster; rengöring av kläder; klock- och urreparation; uppförande av fabriker; installation och reparation av bevattningsanordningar; isolering av byggnader; fordons- och farkoststvätt; tvättning av linne; tvätterier; installation, underhåll och reparation av maskiner; stenmurning; möbelrenovering; byggande av vågbrytare; pressning av kläder; anläggande och underhåll av pipelines; tapetsering; paraplyreparation; parasollreparation; tapetserartjänster; inomhus- och utomhusmålning; pimpstensslipning; stuckatörtjänster; rörmokerier; fordons- och farkostspolering; pumpreparation; konstruktion av hamnar; lagning av kläder; råttutrotning; regummering av däck; installation och reparation av frysutrustning; strykning av linne; förtenning; nitning; borrning efter olja, gas, kol, vatten eller andra naturtillgångar för framställning av kraft- och energiprodukter; billackering; bensinstationer för fordon och farkoster; installation och reparation av telefoner; underhåll av fordon och farkoster; fernissningstjänster; fordons- och farkostsrengöring; fordons- och farkostsreparation; skadedjursutrotning (ej för jordbruksändamål); snickeri (reparation); uppförande av byggnadsställningar; mureriarbete; tvättning av textilblöjor; kemtvätt; information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; information avseende reparation; knivslipning; gruvbrytning; stenbrottsverksamhet; gatubeläggningstjänster; sandblästring; undervattensreparation; rengöring av fasader på byggnader; vulkanisering (reparation) av däck; brunnsborrning; uppförande av mässmontrar och butiker; installation, underhåll och reparation av datormaskinvara; avstörning av elektrisk apparatur; reparation (ombyggnad) av delvis slitna eller förstörda motorer; reparation (ombyggnad) av delvis slitna eller förstörda maskiner; uthyrning av kranar (byggnadsutrustning); uthyrning av gatusopningsmaskiner; takläggningstjänster; tillverkning av konstgjord snö; gaturenhållning; reparation av säkerhetslås; fördämningsarbete; högtryckstvättning; impregnering av fastigheter mot pest och insektsangrepp; impregnering av hus mot pest och insektsangrepp; impregnering av land mot pest och insektsangrepp; installation av fönsterglas och annat glas; installation av kontrollsystem; installation och/eller reparation av datormaskinvara/datorhårdvara; installation, reparation, underhåll och/eller service av datormaskinvara/datorhårdvara; installationer av biltillbehör; klottersanering; uthyrning av rengöringsmaskiner; lokalvårdstjänster; rengöring genom högtrycksspolning; renhållningsarbete; reparation av datorer och kringutrustning (maskinvara); saneringstjänster i form av ytbehandling av byggnader angripna av salt; service av datormaskinvara/datorhårdvara; service av datorer och kringutrustning (maskinvara); service och underhåll av datorsystem (hårdvara); skadesanering; slamsugning; städning; teknisk support avseende datorer (hårdvara); underhåll av datorer och kringutrustning (maskinvara); underhåll och/eller service av datormaskinvara/datorhårdvara; uthyrning av arbetsplattformar; uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 38

Uthyrning av åtkomsttid till databaser; uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk; sändning av telegram; radiosändning; sändning av meddelanden; televisionssändning; överföring av telegram; telegrafi; kommunikationer via telegram; telefoni; telexering; nyhetsbyråer; pressagenturer; kabeltelevisionssändning; kommunikationer via mobiltelefoner; kommunikationer via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk post; sändning av faxmeddelanden; information avseende telekommunikation; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; kommunikation via fiberoptiska nätverk; uthyrning av faxapparatur; uthyrning av modem; uthyrning av telekommunikationsutrustningar; uthyrning av telefoner; satellitöverföring; elektronisk anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster); upplåtande av telekommunikationsanslutningar till ett globalt datanätverk; routing och kopplingstjänster inom telekommunikation; telekonferenstjänster; upplåtande av åtkomst till datanätverk; accesstjänster till telekommunikationsnätverk; bredbandskommunikation; datorkommunikationsservice; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk; IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol); kommunikationstjänster för åtkomst till databaser; kommunikationstjänster utförda av larmcentraler; kontinuerlig sändning av film; uthyrning av kabel-TV-utrustning; uthyrning av kommunikationsapparater; uthyrning av telefonlinjer; uthyrning av telekommunikationsinstallationer; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datornätverk; multimediala meddelandetjänster; nätleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk; nätverksarbete av datorer; sändning av film och program via datanät; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av trafikinformation; sändning av videofilm; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; informationstjänster avseende elektronisk post; upplåtande av användartillgång till globala datanätverk; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film och spel för beställning; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; WAP-kommunikationstjänster; åtkomst till digital musik på nätet; åtkomst till elektroniska meddelandesystem; åtkomst till MP3 sajter på internet; åtkomst till television via dekoder; överföring och sändning av databasinformation via telenät; realtidsförbindelsetjänster för datautbyte mellan datoranvändare; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); datoriserad konsultation av telefonkataloger; upplåtande av telekommunikationskanaler för teleshoppingtjänster; upplåtande av internet chatrum; upplåtande av åtkomst till databaser; talsvarstjänster; telekommunikation; kommunikationer via telefon.

Klass: 39

Bogsering av fordon och farkoster; insamling av kläder och leksaker; leverans av blommor; frankering av post; trafikinformation; flygledartjänster; lagring av mänskliga celler; spårningstjänster för brev och paket; inspektion av flygplan; biluthyrning; biltransporter; busstransporter; båtkryssningar; båtuthyrning; isbrytning; åkerier; fartygsbärgning; kanalpråmtransporter; pråmtransporter; kärrtransporter; järnvägstransporter; uthyrning av hästar; paketleveranser; forsling av bagage; emballering av varor och gods; skeppsmäkleri; anordnande av kryssningar; sightseeing; lossning av laster; varuleveranser; godsmagasinering; vattendistribution; eldistribution; manövrering av slussar; bilparkeringar; lagring; magasinering; uthyrning av lagerlokaler; färjetransporter; flodtransporter; befraktning (skeppning av gods); befraktning; garageuthyrning; pipelinetransporter; uthyrning av parkeringsplatser; uthyrning av kylskåp; uthyrning av förvaringsfack för frysta varor; fordons- och farkostsuthyrning; uthyrning av långfärdsbussar; uthyrning av lastvagnar; möbeltransporter; transporter; båttransporter; arrangerande av resor; passagerartransporter; lotsning; bogsering; flottagning av fartyg; biljettbokningar avseende resor; bärgning; taxitransporter; spårvagnstransporter; spedition; sjötransporter; bevakade värdetransporter; värdetransporter; transport av resenärer; transport och lagring av avfall; transport och lagring av sopor; flyttjänster; upplåtande av förvaringsplatser för båtar; fraktmäkleri; transportmäkleri; chaufförstjänster; kurirtjänster (meddelanden eller varor); information avseende magasinering; transportinformation; uthyrning av dykarklockor; uthyrning av dykardräkter; uthyrning av förvaringscontainrar; uthyrning av takräcken för fordon; räddningsoperationer (transport); bokning av transporter; bokning av resor; undervattensbärgning; inslagning av varor; utbärning av meddelanden; utdelning av dagstidningar; leverans av postordervaror; distribution av energi; uthyrning av tävlingsbilar; uthyrning av rullstolar; stuveritjänster; fysisk lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument; uppskjutning av satelliter för andra; anordnande av bränsledistribution; anordnande av utflykter; datoriserad distributionsplanering av transporter; distribution av mat till svältande och hemlösa (transport); distribution av paket och kollin; förmedling av reseinformation; information avseende förseningar, framkomlighet och hinder i trafiken; insamling av avfall; turistbyråer (ej hotellbokning); resesällskap; vattenförsörjning; lufttransporter; ambulanstransporter; uthyrning av containrar; uthyrning av fartyg; uthyrning av flygplan; uthyrning av fordon; uthyrning av lastbilar; limousineservice (transport); mottagning av avfall; mäkleri avseende flygtransporter; mäkleritjänster avseende lagring och förvaring av gods; postutbärning; rederiverksamhet; sophämtning; utdelning (transport) av varuprover; uthyrning av snöplogar; uthyrning av vattendistributionsapparater; förvaring och lagring av avfall och sopor inkluderande restprodukter från energitillverkning; magasinering, förvaring och distribution av el, kraft, luft, värme, kyla, gas, olja samt energibränslen; förvaring av gods; anordnande av resor.

Klass: 40

Behandling av ämnen och material; tillverkning av möbler för annans räkning; omvandling och återvinning av avfall, även kärnbränslen; sönderdelning av avfall och sopor; förbränning av avfall och sopor; bearbetning och förädling av olja, gas, naturkällor och bränslen för framställning av energi, elektricitet, kyla, värme, luft och vatten; tygvalkning; avslipning; framkallning av kinematografiska filmer; luftrening; magnetisering; textilappretering; slutbehandling av papper; försilvring; textilblekning; träbearbetning; tygkantning; lödning; damskrädderier; kadmiumplätering; permanentpressbehandling av textilier; bränning av keramik; skofärgning; förkromning; metallplätering; läderbetning; körsnärer; tygtillskärning; mönstertryckning; filmframkallning; förgyllning; vattenbehandling; elektroplätering; tennplätering; beställningsskrädderier för pälsar; smedtjänster; malsäkring av pälsar; fräsningstjänster; fruktpressning; livsmedelsrökning; galvanisering; gravering; vattentät impregnering av tyger; vattentät impregnering av textilier; brandsäkerhetsbehandling av textilier; brandsäkerhetsbehandling av tyger; skrynkelfribehandling av kläder; ullberedning; laminering; slipning; metallbearbetning; metallhärdning; mjölmalning; förnickling; varpning (vävn.); skinnberedning; polering genom slipning; bokbinderier; hyvling (sågverk); sadelmakerier; sågning (sågverk); skrädderier; garvning; uppstoppning av djur; färgeritjänster; textilfärgning; textilbehandling; tygbehandling; malsäkring av textilier; tygfärgning; pappersbehandling; glasblåsning; broderingstjänster; läderbearbetning; fönsterinfärgning genom ytbehandling; konservering av mat och dryck; timmerfällning och -bearbetning; återvinning av avfall och sopor; förkrympning av tyger; pälsskinnsglansning; pälsskinnssatinering; pälsskinnsfärgning; luftdeodorisering; luftuppfriskning; legotillverkning; inramning av konstverk; guldplätering; laseretsning; information avseende materialbehandling; slipning av optiskt glas; kopiering av fotografier; fotogravyr; förädling av olja; impregnering av trä; raffineringstjänster; djurslakt; finslipningstjänster; avfallsbehandling (omvandling); ändring av kläder; kopparslagerier; kopparsmiderier; metallgjutning; vulkanisering (materialbehandling); tandteknikertjänster; produktion av energi; uthyrning av generatorer; destruktion av avfall och sopor; bränning av avfall och sopor; färgsepareringstjänster för andra; nyckeltillverkning; sanering av riskfyllt/vådligt material; litografisk tryckning; tryckning; uthyrning av stickmaskiner; offsettryckning; fotosättningstjänster; silkscreentryckning; sortering av avfall och återvinningsbara material; bageri i form av beställningstjänster; fotografisk filmframkallning; fotografisk reproduktion; gjutning i metall; inramning av diapositiv; kopiering av datordokument; marksanering; montering av diapositiv; reproduktion av biofilmer; reproduktion av fotografiska bilder; sanering av jord; skomakeritjänster; slipning av fönsterglas och annat glas; svetsningstjänster; tillskärning av fönsterglas och annat glas; tillverkning av bagerivaror (på beställning); tryckning av datordokument; överföring av fotografisk och biofilm till videoband; överföring av information från ett datamedium till ett annat; ytbehandling; nedfrysning av mat; uthyrning av luftkonditioneringsapparter; uthyrning av luftuppvärmningsapparater; matelassering.

Klass: 41

Arrangerande och hållande av kollokvier; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; diskotektjänster; utbildningsinformation; examinatortjänster; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; hasardspel; upplåtande av golfbanor; hälsoklubbar; semesteranläggningstjänster (underhållning); framförande av liveföreställningar; visning av biograffilmer; upplåtande av biosalonger; förskolor; anordnande av idrottstävlingar; festarrangemang; praktisk utbildning (instruktion); museiverksamhet (visningar och utställningar); inspelningsstudiotjänster; information avseende rekreation; uthyrning av sportdykningsutrustningar; uthyrning av sportutrustningar (ej fordon); uthyrning av utomhusarenor; uthyrning av videobandspelare; uthyrning av videoband; arrangerande och hållande av seminarier; idrottslägertjänster; arrangerande och hållande av symposier; tidtagning vid sportevenemang; videofilmproduktion; internatskolor; arrangerande och hållande av studiecirklar; arrangerande av skönhetstävlingar; dubbning; religionsundervisning; anordnande av lotterier; anordnande av baler; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); spelautomathallar; uthyrning av ljudutrustningar; uthyrning av belysningsapparatur för teaterscener eller tv-studior; uthyrning av tennisbanor; uthyrning av videokameror; uthyrning av camcorders; manusförfattartjänster; redigering av videoband; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; elektronisk sidredigering (desktop publishing); textning av film; speltjänster on-line (via datornätverk); karaoketjänster; digitala bildhanteringstjänster; musikkompositionstjänster; nattklubbar; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); fotoreportage; fotografering; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); nyhetsreportertjänster; översättningstjänster; teckenspråkstolkning; videofilmning; microfilmning; aerobicstävlingar; anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; arrangerande av tävlingar i träningssyfte; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; cirkusproduktion; distribution (andra än transporter) av film; distribution (andra än transporter) av grammofonskivor; distribution av televisionsprogram; friskvårdstjänster (instruktion/information); författartjänster; förlagstjänster; hälsoklubbstjänster (kondition); instruktionskurser relaterad till hälsa; konstförlagsverksamhet; kulturarrangemang; kursgårdsverksamhet; uthyrning av filmer; uthyrning av radioapparater; uthyrning av sportutrustning; uthyrning av televisonskameror; ljudproduktionstjänster; ljudteknikertjänster; ljussättningstjänster; modevisningar; musikgrupp (underhållning); musikproduktion; musikunderhållning; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; orkesternamn (underhållning); personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning); personlig utvecklingsträning; produktion av bilder för användning med OH-apparater; produktion av film; produktion av kabaréer; produktion av kabeltelevisionsprogram; produktion av konstverk för animerad film; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av ljudkassetter; produktion av modeshower; produktion av musikaler; produktion av musikshower; produktion av speciella effekter för film/radio/TV; biljettbyråtjänster (underhållning); textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); arrangerande och ledning av konserter; kalligrafitjänster; layout-tjänster, andra än för reklamändamål; bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; utgivning av nyhetsbrev; utgivning av tidningar; produktion av dikter; distribution av spelfilmer; dubbning av främmande språk; organisering av modevisningar i underhållningssyfte; bloggning nämligen textförfattande; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; utbildningseminarier relaterad till skönhetsterapi; utbildningstjänster relaterad till skönhetsterapi; talträningstjänster; utbildning i mental träning; träning i mental träning; arrangerande av kurser i mental träning; publicering av bloggar on-line; produktion av sportevenemang för film/radio/TV; produktion av underhållning; produktion av utbildande TV-program; produktion av videofilm; publicering/utgivning av datamedia; redigeringstjänster för datorprogram; studiestöd för elever i skolan; säljträningstjänster; informationstjänster avseende interaktiva spel; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; tjänster för implementering av utlärningsprocedurer; träningskurser för personlig utveckling; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; träningstjänster relaterad till arbetsterapeutisk hälsa; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; underhållning i form av musikgrupp; undervisning i datorprogrammering; utbildning relaterad till hälsa; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; utbildningstjänster relaterad till religiös utveckling; utbildningstjänster relaterad till spirituell utveckling; utbildningstjänster vid semesteranläggningar; utbildningstjänster vid turistanläggningar; utdelning av underhållningspriser; uthyrning av elektriska apparater för reproduktion av ljudsignaler; uthyrning av film och spel via internet; uthyrning av fotostudios; uthyrning av konstföremål; uthyrning av musikinstrument; uthyrning av scenkläder; vadhållningsverksamhet; utbildningsakademier; nöjesfält; underhållning; nöjen; djurdressyr; uthyrning av filmprojektorer och tillbehör; artisttjänster; filmstudior; cirkusar; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); korrespondenskurser; gymnastik (med lek och idrott); uthyrning av scendekorationer; rekreationstjänster; radiounderhållning; publicering av texter (ej reklamtexter); handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; uthyrning av ljudupptagningar; uthyrning av smalfilmer; uthyrning av spelfilmer; filmproduktion; gymnastikinstruktion; lånebibliotek; utgivning av böcker; uthyrning av radio- och televisionsapparater; produktion av radio- och televisionsprogram; varietéer; orkestertjänster; teaterproduktion; produktion av teater- och nöjesföreställningar; televisionsunderhållning; uthyrning av teaterkulisser; djurparker; upplåtande av sportanläggningar; konstnärsmodeller; mobila lånebibliotekstjänster; kasinon (hasardspel); klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); arbetsorienterande instruktioner; träningstjänster relaterad till arbetsträning; redigering av texter; uthyrning av lokaler för underhållningsändamål; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; vetenskapliga och teknologiska tjänster; vetenskapliga tjänster; teknologiska tjänster; industriella analyser och forskningstjänster; industriella analyser; industriella forskningstjänster; design och utveckling av datorhårdvara och mjukvara; design och utveckling av datorhårdvara; design och utveckling av mjukvara; design av datorhårdvara och mjukvara; utveckling av datorhårdvara och mjukvara; krypteringstjänster (datorsäkerhet); upplåtande av sökmotorer för internet; uthyrning av webbservrar; rådgivning avseende datormjukvara; produktutveckling; projektledning avseende miljöprojekt; reprografitjänster; rådgivande tjänster relaterad till säkerhet av produkter; rådgivning relaterad till användning av datorprogram/mjukvaror; rådgivning relaterad till utveckling av databasinformationssystem; rådgivning relaterad till utveckling av datorsystem; utformning av hemsidor/webbsidor; utfärdande av certifieringsgaranti; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; uthyrning av datormaskinvara/kringutrustning till datorer; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av beläggningar för metall; utveckling av datakoder; utveckling av dataspråk; utveckling av datorbaserade nätverk; utveckling av datorbaserade nätverk för företagsledningar; utveckling av datorbaserade nätverk för organisationsledarskap; utveckling av datorprogram för simulering av flöden; utveckling av datorprogram för simulering av temperaturkurvor; utveckling av datorsystem; utveckling av elektronisk överlevnadsapparatur; utveckling av elektroniska system för lokalisering av förlorade artiklar; utveckling av elektroniska system för spårning av borttagna artiklar; utveckling av elektroniska system för spårning av förlorade artiklar; utveckling av flygplan; utveckling av hälsovårdsprodukter; utveckling av industriella processer; utveckling av komponenter för interna förbränningsmotorer; utveckling av konstruktionsprojekt; utveckling av motorer; utveckling av produkter för hälsovårdsindustrin; utveckling av testmetoder; värdering av datorprogram; kemitjänster; kemisk forskning; vindsröjning; vindskontorsröjning; arkitektkonsultationer; konstruktionsritning; teknisk forskning; provning av oljekällor; kosmetisk forskning; design (formgivning, planering) av inredningar; industriell formgivning; formgivning av emballage; materialprovning; tekniska projektstudier; geologiska undersökningar; undersökningar och utlåtanden avseende oljefält; ingenjörstjänster; väderprognoser; metereologisk information; lantmäteri; uthyrning av datorer; datorprogrammering; oljeprospektering; fysikvetenskapliga forskningstjänster; forskning avseende mekanik; textilprovning; geologisk prospektering; geologisk forskning; äkthetsintygande avseende konstverk; kalibrering (mätning); utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; konsultationer inom området datormaskinvara; kläddesign; grafisk formgivning; kvalitetskontroll; uthyrning av datorprogramvara; forskning och utveckling (för tredje man); konstnärlig formgivning (industriell); undervattensutforskning; design av modeaccessoarer; återställande av datainformation; underhåll av datorprogramvara; datorsystemsanalyser; konsulttjänster avseende miljövård; biologisk forskning; stadsplanering; besiktnings- och inspektionstjänster; design av datorsystem; bilsäkerhetsinspektion; biologiska utvecklingstjänster; datordesigntjänster; datoriserad ingenjörsverksamhet; datoriserade designtjänster; datorkonsulttjänster; datorstödd design av produktionsverksamhet; datorstödda designtjänster relaterad till arkitektur; datorstödda ingenjörsdesigntjänster; datorstödda designtjänster relaterad till byggnadsprojekt; datorstödda diagnostiktestningstjänster; datortidsdelning; design av datormaskinvara; design av hemsidor (dataprogrammering); design av hälsovårdsbyggnader; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter; designtjänster relaterad till reproduktion av dokument; förberedelser av datorprogram relaterad till dataprocesser; förberedelser av rapporter relaterad till datorer; förberedelser av rapporter relaterad till datorprogram; illustratörstjänster; industriell processutveckling; informationstjänster relaterad till applikationer av datorsystem; ingenjörstjänster relaterad till datorprogrammering; jämförande analysstudier av effektiviteten av datorsystem; jämförande analysstudier av prestandan av datorsystem; kalibrering/justeringstjänster av datorprogram; konsultation inom området datorhårdvara; konvertering av data; kvalitetskontroll av datormjukvaror; kvalitetskontroll av datorsystem; laboratorietjänster; kemiska analyser; analyser för exploatering av oljefält; arkitektverksamhet; skapande och underhållande av bloggar för andra; byggnadsinspektionstjänster (övervakning); inspektion av byggnader (övervakning); inspektion av kontrollinstrument; inspektion av varor för kvalitetskontroll; inspektion av industriella installationer; inspektion av anläggningar och maskiner; inspektion av signaleringsinstrument; inspektion av vägningsinstrument; tekniska inspektionstjänster; testning (inspektion) av fordon för vägsäkerhet; konsultation inom området datorsäkerhet; vägning av gods för andra; uthyrning av CD-rom innehållande affärs- och finansiell information; medicinska laboratorietjänster; laboratorieanalyser; laboratorieforskning; DNA-undersökningstjänster för att bestämma faderskap (laboratorietjänster); upplåtande av vetenskaplig information, rådgivning och konsultation angående koldioxidutsläpp; konsultation inom energibesparing; forskning inom miljöskydd; datormjukvarurådgivning; bakteriologisk forskning; konsultationstjänster relaterade till datorsystem; konsultationstjänster relaterade till datorsäkerhet; konsultationstjänster relaterade till forskning inom utveckling av dentala produkter; konsultationstjänster relaterade till forskning inom utveckling av kirurgiska produkter; konsulttjänster avseende datormaskinvara; kontrollstämpling av virke; duplicering av datorprogram; konvertering av data och dokument från fysisk till elektronisk media; skapande och underhållande av webbplatser för andra; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster); installation av datormjukvara; fröfällning över moln; datakonvertering av datorprogram och data (ej fysisk konvertering); analytisk tjänster relaterad till utveckling av oljefält; analytiska tjänster avseende datorer; analytiska tjänster avseende datorprogram; anpassning av program och system i form av installationer, konsultationer och supporttjänster; rådgivningstjänster relaterad till datormjukvaror; service av datormjukvaror; skapande av datorprogram för dataprocesser; teknisk support avseende datorer (datormjukvara); tekniska utredningar; testning av datorer; tidsdelningstjänster av datorer; uthyrning av vetenskapliga instrument; uthyrning av väginstrument; modifiering av datorprogram; nätverksövervakning; veterinära laboratorietjänster.

Klass: 43

Rumsförmedlingar (hotell, pensionat); hotellbokningsagenturer; catering; ålderdomshem; kaféer; kafeterior; upplåtande av campingplatser; kantiner; uthyrning av tillfälliga bostäder; pensionatrörelser; semesterbostäder; hotell; daghem; restauranger; pensionatsbokningar; hotellbokning; självserveringsrestauranger; snackbarer; djurpensionat; cocktailbartjänster; semesteranläggningar (logi); uthyrning av flyttbara byggnader; reservation av kortvarigt boende; motell; uthyrning av stolar, bord, bordslinne och glasvaror; uthyrning av möteslokaler; uthyrning av tält; bokning av cateringtjänster; byråer för bokningar av logi [självservering semester lägenheter]; cateringtjänster för sjukhus; cateringtjänster för tillagning av mat; cateringtjänster för tillhandahållande av mat; cateringtjänster via organisationer; förmedling av hotellrum; uthyrning av duschar; uthyrning av möbler; catering avseende mat och dryck; mobila cateringstjänster; reservationstjänster avseende logi (självserverings semesterlägenheter); rådgivande tjänster relaterad till catering; upplåtande av catering; utdelning av mat till svältande och hemlösa (catering); uthyrning av konferenslokaler; stuguthyrning; uthyrning av utställningslokaler; utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

Klass: 44

Medicinska tjänster; hygienisk vård; skönhetsvård för människor och djur; skönhetsvård för människor; skönhetsvård; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; tjänster inom jordbruk; tjänster inom trädgårdsskötsel; tjänster inom skogsbruk; medicinsk rehabilitering; medicinska tjänster via telefon; trädplantering för att mildra effekten av koldioxidutsläpp; sexualrådgivning; piercing; kroppsutsmyckning; landskapsdesigntjänster; bastutjänster; solarietjänster; hälsospatjänster; kosmetologiska tjänster; farmaceutiska tjänster för att expediera recept; värmeterapi (medicinsk); logopediska behandlingstjänster; terapeutisk behandling av kroppen; terapeutisk behandling av ansiktet; arbetsterapi; arbetsterapeut; psykosociala tjänster; arbetsträning (rehab); rehabträning; blodanalystjänster; farmaceutiska tjänster; terapeutiska tjänster; drogrehabiliteringstjänster; upplåtande av träningsfaciliteter för hälsorehabilitativa ändamål; narkotikarehabilitering; arbetspsykologiska tjänster; blodtesttjänster; förberedande av rapport relaterad till hälsovårdsförhållande; hälsohemstjänster (medicinska); hälsoklinikstjänster; hälsoundersökning; hälsovård relaterad till akupunktur; hälsovård relaterad till avslappningsterapi; hälsovård relaterad till homeopati; hälsovård relaterad till kiropraktik; hälsovård relaterad till naturmedicin; hälsovård relaterad till osteopati; hälsovård relaterad till sjukgymnastik; hälsovård relaterad till terapeutisk massage; hälsovård relaterad till vattenbehandling (hydroterapi); hälsovårdskonsultationstjänster (medicinsk); information avseende naturvårdsbevarande; information avseende naturvård; information relaterad till säkerheten av kemikalieanvändning i trädgårdskötsel; informationstjänster relaterad till hälsovård; konsultationstjänster relaterade till hälsa och skönhetsvård; konsultationstjänster relaterade till hälsovård; konsultationstjänster relaterade till medicinsk hälsovård; konsulttjänster avseende förbättrad arbetsmiljö; kurortstjänster (medicinska); läkarsekreterartjänster; medarbetaranalyser (arbetsmiljö); mikrobiologiska diagnostiktjänster; rådgivning relaterad till skönhetsbehandling; rådgivningstjänster relaterad till hälsa; skönhetsbehandling; skönhetskonsultation; skönhetssalongstjänster; skönhetsterapeutstjänster; terapeutiskt stöd (stödpersoner) för elever i skolan; upplåtande av hälsovårdstjänster i hemmet; upplåtande av solarier; upplåtande av träningsredskap för hälsorehabiliteringssyfte; uppsättande av standard för veterinär industri; uthyrning av veterinära anordningar; uthyrning av veterinära apparater; uthyrning av veterinära instrument; vaccinationstjänster; veterinär assistering; djuruppfödning; landskapsarkitekttjänster; offentliga badinrättningar; turkiska bad; skönhetssalonger; medicinska kliniker; kiropraktik; frisersalonger; kransbindning; konvalescenthem; vilohem; sjukhus; hälsovård; hortikultur; trädgårdsskötsel; uthyrning av jordbruksutrustningar; massage; sjukvård; optikertjänster; plantskolor; fysioterapi; sjukgymnastik; sanatorier; veterinärsverksamhet; tandläkarverksamhet; sjukhem; luft- och ytledes spridning av gödningsämnen och andra jordbrukskemikalier; djurtrimning; blodbankstjänster; blomsterarrangemang; terminalvård (hospits); skötsel av gräsmattor; manikyr; barnmorsketjänster; sjukskötersketjänster; läkemedelsrådgivning; plastikkirurgi; trädunderhåll; skadedjursutrotning (för jordbruksändamål); ogräsutrotning; sällskapsdjurstrimning; hårimplantation; psykologtjänster; uthyrning av sanitetsutrustning; aromterapitjänster; konstgjorda befruktningstjänster; rehabilitering för missbrukspatienter; provrörsbefruktningstjänster; tatuering; alternativmedicinska tjänster; arkitektuella tjänster relaterad till utveckling av land; veterinära rådgivande tjänster; veterinära tjänster.

Klass: 45

Personliga livvakter; förklädestjänster; eskorttjänster; detektivbyråer; kontaktförmedlingstjänster; nattvakter; öppning av säkerhetslås; aftonklädesuthyrning; kremering; undersökningar beträffande försvunna personer; begravningar; begravningsbyråer; kläduthyrning; högtidsklädesuthyrning; bevakningstjänster; äktenskapsförmedlingar; konsultationer i säkerhetsfrågor; ställande av horoskop; brandsläckning; anordnande av religiösa möten; adoptionsbyråtjänster; övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; balsameringstjänster; bevakning av jakträtt för markägare och jakträttshavare (övervakning); datoriserad kontaktförmedling; datoriserade bevakningstjänster relaterad till inbrott; datoriserade säkerhetstjänster för affärsupprättande; datoriserade säkerhetstjänster för enskilda organisationer; datoriserade säkerhetstjänster för företagsorganisationer; datoriserade säkerhetstjänster för hushållsupprättande; facklig utredningsverksamhet; fackliga verksamhetstjänster ej för kommersiella ändamål; flygplanssäkerhetstjänster; identifieringstjänster; information avseende politisk ställningstagande; konsultationstjänster relaterade till säkerhet; kontaktförmedling via internet; missionstjänster; politisk propaganda ej för kommersiella ändamål; politisk utredningsverksamhet; produktion av släkttavlor; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet; utdelning av mat till svältande och hemlösa (sociala tjänster); uthyrning av bilbarnstolar; uthyrning av maskeraddräkter; uthyrning av säkerhetsprodukter; övervakning av industrianläggningar; övervakning av larm på larmcentraler; patentbyråtjänster; politiska föreningstjänster i form av juridiska tjänster; politiska partier (juridiska tjänster); licensiering av immaterialrätter; upprättande av immaterialrättsliga rättigheter; bevakning av jakträtt för markägare och jakträttshavare (juridiska tjänster); övervakningstjänster av hus; husdjursvakttjänster; uthyrning av brandsläckare; uthyrning av brandlarm; förlikning; granskningstjänster av privatpersoner; uthyrning av modeaccessoarer; bevakningstjänster avseende immaterialrättsliga rättigheter; konsultationstjänster avseende franchising i form av licensiering och juridisk rådgivning; immaterialrättsliga konsultationer; medlingstjänster; juridiska tjänster; juridisk forskning; barnpassning; politisk opinionsbildning; politisk lobbying; förvaltning av upphovsrätter; licensiering av datorprogram (juridiska tjänster); bagageinspektion i säkerhetssyfte; licensiering av datormjukvaror (juridiska tjänster); registrering av domännamn (juridiska tjänster); barnvaktstjänster; modeinformation; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.