Ratta Grönt

Varumärke tillhör GOTLANDS KOMMUN

Ansökningsnummer 201701487
Ansökningsdatum 2017-02-28
Registreringsnummer 540255
Registreringsdatum 2017-06-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-06-15
Typ Figurativt

Ratta Grönt

Varor & Tjänster

Klass: 4

Bränslen och belysningsmedel.

Klass: 12

Fordon och -fortskaffningsmedel.

Klass: 39

Information avseende transporter; information avseende vägtransporter; konsulttjänster avseende transporter; tjänster avseende körning av fordon; tjänster avseende transport med motorfordon.