Växjö Arenastaden

Varumärke tillhör VÄXJÖ KOMMUN

Ansökningsnummer 200708582
Ansökningsdatum 2007-10-17
Registreringsnummer 396471
Registreringsdatum 2008-07-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-07-04
Typ Figurativt

Växjö Arenastaden

Varor & Tjänster

Klass: 35

Uthyrning av annonsutrymmen; uthyrning av annonseringstid på kommunikationsmedia; varudemonstration; utdelning av varuprover; affärsutvecklingstjänster; affärsvärderingstjänster; administration av butiksenheter och varuhus; samordning och underlättande av administration av butiker, restauranger, kafeterior, utställningar och demonstrationer av varor och tjänster; annons- och reklamverksamhet; marknadsföring av köpcentrum; affischering; kundinformation vid försäljning av butiksvaror i köpcentrum; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; bistånd vid skötsel av affärsverksamhet; affärs- och företagsinformation; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; assistans vid företagsledning.

Klass: 36

Uthyrning av affärslokaler, utställningslokaler och kontor; fastighetsmäkleri; fastighetsförvaltning; fastighetsvärdering; förmedling och förvaltning av hyreshus och köpcentrum, affärs- och kontorslokaler; inkassering av hyror.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 39

Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor; uthyrning av lagerlokaler, garage, parkeringsplatser och förvaringscontainrar; varuleveranser.

Klass: 42

Utveckling av konstruktionsprojekt; projektledning avseende konstruktionsprojekt; arkitektverksamhet; besiktnings- och inspektionstjänster inom köpcentrum; grafisk och industriell formgivning; kvalitetskontroll; skapande och underhållande av webbplatser för andra.

Klass: 43

Hotell-, motell-, restaurang-, bar- och kafeterieverksamhet; kortvarigt boende; uthyrning av möteslokaler och flyttbara byggnader.