Södra Munksjön

Varumärke tillhör JÖNKÖPINGS KOMMUN

Ansökningsnummer 201502726
Ansökningsdatum 2015-04-16
Registreringsnummer 526763
Registreringsdatum 2015-09-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-09-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Förvaltning av fastigheter; investering i fastigheter; kapitalinvesteringar i fastigheter; värdering av fastigheter; finansiering av fastigheter; uthyrning av kontor; finansiell utvärdering av personlig egendom och fastigheter

Klass: 37

Uppförande, anläggande av byggnationer; renovering av fastigheter.