LOGPOINT SOUTH SWEDEN

Varumärke tillhör JÖNKÖPINGS KOMMUN

Ansökningsnummer 200805519
Ansökningsdatum 2008-06-09
Registreringsnummer 402391
Registreringsdatum 2009-03-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-03-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet, marknadsföring av kommunikationer samt logistiktransport och industricentrum.

Klass: 37

Uppförande av anläggningar för terminalverksamhet i form av anläggningar för omlastning mellan järnväg och väg.

Klass: 39

Transport; upplåtande av järnvägsspår mot avgift inom terminalanläggning för omlastning mellan järnväg och väg.