Visa allt om SÖDERKÖPINGS KOMMUN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 65 158 63 688 55 616
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 32 31 28
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MIGRATIONSVERKET (Statlig enhet) 26 814 26 061 16 466
VALDEMARSVIKS KOMMUN (Kommun) 24 361 22 347 19 339
NORRKÖPINGS KOMMUN (Kommun) 7 559 6 650 6 097
ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 1 316 1 526 767
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN (Statlig enhet) 1 133 226 9 032
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (21 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (28 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 560 810 422 992
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 780 1 719
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 650 1 602
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 130 117
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 342 321
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Vård & Omsorg med Boende 124 735 44 A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag
(33 036)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 106 603 23 Ramunderstaden Aktiebolag
(92 132)
Grundskoleutbildning 34 420 21 STIFTELSEN SÖDERKÖPINGS WALDORFSKOLA
(15 627)
Trähus, tillverkning 20 250 1 Flexator Aktiebolag
(20 250)
Anläggningsarbeten 18 598 13 S M Entreprenad Aktiebolag
(16 040)
Byggverksamhet 16 354 17 Johnsson & Almén Entreprenad AB
(10 115)
Sociala insatser 16 213 35 Sofies Gård Aktiebolag
(4 834)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 13 768 4 Renall AB
(13 579)
Förskoleutbildning 13 466 10 Personalkooperativet Havskorallen i Söderköping, Ekonomisk förening
(4 281)
Datakonsultverksamhet 12 875 16 Atea Sverige AB
(7 821)
Gymnasial utbildning 10 379 16 Lärande i Sverige AB
(3 971)
Linjebussverksamhet 9 255 3 Östra Ryds Bil och Busstrafik AB
(4 326)
Brand- & Räddningsverksamhet 9 197 1 KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND
(9 197)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 6 345 2 Menigo Foodservice AB
(4 763)
Taxi 5 934 5 Östra Husby Taxi Aktiebolag
(4 346)
El-VVS & Bygginstallationer 5 367 33 Elcenter i Söderköping Aktiebolag
(3 152)
Sluten Sjukvård 5 318 7 ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING
(5 182)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 4 353 3 HjälpmedelsCentrum i Östergötland AB
(3 435)
Avloppsrening 3 793 1 Norrköping Vatten och Avfall AB
(3 793)
Landtransport, stödtjänster 3 552 3 Taxibil i Östergötland Aktiebolag
(3 348)
Konsultverksamhet avseende företags org. 3 448 55 Pontarius AB
(508)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 3 338 6 Bodbörsen AB
(3 238)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 3 303 22 LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
(1 342)
Monetär finansförmedling, övrig 3 187 4 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(2 304)
Kollektivtrafik, övrig 3 015 1 Aktiebolaget Östgötatrafiken
(3 015)
Kreditgivning, övrig 2 981 7 Nordea Hypotek Aktiebolag
(1 245)
Infrastrukturprogram 2 977 2 TRAFIKVERKET
(2 726)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 2 873 2 Swecon Anläggningsmaskiner AB
(2 122)
Specialistläkare ej på sjukhus 2 848 3 Läkemedelsgruppen Sverige AB
(2 269)
Dataprogrammering 2 615 28 Haweno
(528)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 2 501 1 Östgöta Trädgårdshall AB
(2 501)
Värme & Kyla 2 484 2 E.ON Värme Sverige Aktiebolag
(2 244)
Elhandel 2 335 2 E.ON Energilösningar Aktiebolag
(1 530)
Uthyrning & Leasing övrigt 2 159 3 Cramo Adapteo AB
(2 119)
Dagstidningsutgivning 2 072 10 Östgöta Media AB
(1 909)
Järnhandelsvaror, Partihandel 2 004 6 TOOLS Sverige AB
(1 746)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 1 915 18 Tyréns AB
(665)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 1 911 31 Storköksgruppen Öst Svenska Aktiebolag
(655)
Livsmedelshandel 1 890 13 WiLLY:S AB
(1 220)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 1 829 3 SP Utemiljö AB
(1 821)
Öppen Hälso- & Sjukvård 1 813 2 Feelgood Företagshälsovård AB
(1 808)
Holdingverksamhet i finansiella koncerner 1 751 1 Kommuninvest ekonomisk förening
(1 751)
Livförsäkring, övrig 1 689 2 Folksam ömsesidig livförsäkring
(1 475)
Skadeförsäkring 1 646 6 Länsförsäkringar Östgöta
(695)
Utgivning av annan programvara 1 610 13 Visma Enterprise AB
(961)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 1 586 2 EFG Kontorsmöbler AB
(1 580)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 1 471 12 OneMed Sverige AB
(1 074)
Telekommunikation, Trådbunden 1 430 7 Telia Sverige AB
(1 320)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 1 378 9 ABA Skol Aktiebolag
(509)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 1 312 3 Kinnarps AB
(1 276)
Callcenterverksamhet 1 298 2 E.ON Kundsupport Sverige AB
(1 297)
Icke-farligt avfall 1 257 1 SUEZ Recycling AB
(1 257)
Fastighetsförmedling 1 221 4 Svefa Aktiebolag
(1 176)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 1 194 10 TRIMTEC AB
(1 095)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 1 182 7 Djurbergs Järnhandel Aktiebolag
(1 093)
Hotell & Restaurang 1 166 33 Yxnerum hotel & conference AB
(195)
Teleprodukter, Partihandel 1 129 3 Comsystem Mobility AB
(1 121)
Motorfordon, reparation & underhåll 1 101 20 Tage Rejmes i Norrköping Bil Aktiebolag
(354)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 056 27 Anfang Design & Kommunikation AB
(255)
Intressorganisationer, övriga 943 80 STAR FOR LIFE
(172)
Teknisk konsult inom Elteknik 938 3 ELCONTROL i Norrköping AB
(874)
Bokutgivning 898 39 NE Nationalencyklopedin Aktiebolag
(410)
Personalutbildning 831 18 STIFT INSTALLATÖRERNAS UTBILD.CENTRUM IUC I K-HO
(444)
Restaurangverksamhet 820 48 Edgardshus i Sankt Anna AB
(235)
Postorder- & Internethandel 791 20 Adlibris Aktiebolag
(434)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 776 12 Offentlig Säkerhet i Sverige AB
(324)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 757 6 Calluna AB
(676)
Metallindustri 753 20 Aktiebolaget Blinkfyrar
(164)
Hälso- & Sjukvård, övriga 737 15 CEV Sverige AB
(145)
Kongresser & Mässor 721 22 Fredrik Wastesson AB
(224)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 719 1 STATENS SKOLVERK
(719)
Skogsskötsel 710 4 Wiströms Gallringsuppdrag Aktiebolag
(569)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 685 6 Office i Östergötland AB
(587)
Campingplatsverksamhet 676 7 Söderköpings Camping & Vandrarhem AB
(656)
Revision 620 2 Ernst & Young Aktiebolag
(579)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 615 26 SÖDERKÖPINGS RYTTARSÄLLSKAP
(85)
Databehandling & Hosting 613 8 Arkiva AB
(393)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 605 6 Söderköpings Gästabud Ekonomisk förening
(491)
Religiösa samfund 600 3 SÖDERKÖPING S:T ANNA FÖRSAMLING
(598)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 584 2 ÅF-Infrastructure AB
(370)
Översättning & Tolkning 557 3 Semantix Tolkjouren AB
(317)
Emballage, Partihandel 555 4 Procurator AB
(528)
Eldistribution 530 1 E.ON Energidistribution Aktiebolag
(530)
Säkerhetssystemtjänster 530 6 Tunstall AB
(326)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 526 5 Söderbergs Personbilar i Norrköping AB
(501)
Tryckning av Böcker & Övrigt 521 14 Tellogruppen AB
(88)
Landtransport av passagerare, övrig 504 3 Pilinvest Fastighets AB
(419)
Arbetsförmedling & Rekrytering 494 3 UNIK Resurs i Sverige AB
(469)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 489 4 Kontorab AB
(482)
Datordrifttjänster 479 2 Tieto Sweden AB
(470)
Omsorg & Socialtjänst 438 2 SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÖSTRA ÖSTERGÖTLAND
(428)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 434 4 Sharp Business Systems Sverige AB
(397)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 432 19 Hamilton Group AB
(114)
Finansiella stödtjänster, övriga 421 3 Ikano Bank AB (publ)
(417)
Intressebev. Branschorg. 412 13 Bonus Copyright Access, ek. för.
(200)
Universitets- & Högskoleutbildning 404 8 LINKÖPINGS UNIVERSITET
(285)
Kemiska produkter, Partihandel 401 8 Swed Handling AB
(177)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 395 11 Ideella föreningen Studiefrämjandet i Östergötlandmed firma Studiefrämjandet i Östergötland
(169)
Artistisk verksamhet 390 20 Traktor Entertainment Ekonomisk förening
(152)
Detaljhandel, övrig 387 8 JOBmeal Norrköping AB
(190)
Livsmedelsframställning 385 1 Gunnar Dafgård Aktiebolag
(385)
Litterärt & Konstnärligt skapande 384 20 SÖDERKÖPINGS TEATERFÖRENING
(107)
Kontorstjänster 367 2 IDATA AB
(364)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 344 8 Sport & Fritidsgrossisten i Sverige AB
(138)
Hästuppfödning 338 1 Spider
(338)
Köttprodukter 332 3 Aktiebolaget Kulls Chark
(307)
Politiska organisationer 321 8 SÖDERKÖPINGS SOC.DEM ARBETAREKOMMUN
(117)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 310 2 S&P Underwriting Agency AB
(180)
Telekommunikation, övrig 301 2 Eltel Networks Infranet AB
(183)
Webbportaler 286 4 JP Infonet AB
(234)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 286 3 Norrköpings IT-Partner AB
(245)
Kontorsutrustning & Datorer, Partihandel 282 1 GigaCom Aktiebolag
(282)
Arkitektverksamhet 278 4 Janson & Sedihn Arkitekter AB
(143)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 268 7 Musikservice i Norrköping AB
(101)
Bageri- & Mjölprodukter 266 9 Gyllen Linds Bageri AB
(201)
Stugbyverksamhet 263 3 Forsmans Lax & Lamm
(227)
Teknisk Provning & Analys 261 9 ALcontrol AB
(142)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 259 10 ILT Inläsningstjänst AB
(148)
Utgivning av dataspel 250 1 Ludosity Learning AB
(250)
Vård av historiska Minnesmärken & Byggnader 236 3 Arkeologgruppen i Örebro AB
(236)
Säkerhetsverksamhet 234 3 LA Jour och Säkerhet Aktiebolag
(98)
Konferensanläggningar 234 6 Fridhems Kursgård Aktiebolag
(181)
Tidningsdistribution 226 1 NTM Distribution AB
(226)
Tvätteriverksamhet 226 3 TvNo Textilservice Aktiebolag
(223)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 216 6 TRANSPORTSTYRELSEN
(202)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 213 4 BTJ Sverige AB
(175)
Sågning, Hyvling & Impregnering 209 2 Ansgarius Svenssons AB
(137)
Möbler övriga, tillverkning 202 1 Idé-Möbler i Landeryd Aktiebolag
(202)
Rengöring & Lokalvård 199 9 Anticimex Aktiebolag
(56)
Post- & Kurirverksamhet 195 1 PostNord Sverige AB
(195)
Växtodling 189 2 PETTERSSON, MIKAEL
(136)
Utgivning av tidskrifter 187 23 Länstidningen Östergötland Aktiebolag
(46)
Konsumenttjänster, övriga 186 2 Kvalito Sverige AB
(186)
Advokatbyråer 180 5 Advokatfirman af Klercker Aktiebolag
(108)
Telekommunikation, Trådlös 179 2 Tele2 Sverige Aktiebolag
(177)
Sportartikelstillverkning 179 1 HAGS Aneby AB
(179)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 177 2 Ramirent AB
(108)
Blandat jordbruk 176 10 Ängen Lantbruk Aktiebolag
(40)
Elapparatur övrig, tillverkning 175 1 Doro Care AB
(175)
Godshantering, övrig 169 1 Robbans Last & Trucktjänst AB
(169)
Ljud & Bild, Butikshandel 168 9 Elgiganten Aktiebolag
(93)
Oorganiska baskemikalier, tillverkning 155 2 Feralco Nordic AB
(155)
Elgenerering 155 1 Vattenfall Elanläggningar AB
(155)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 154 4 Europeisk Biluthyrning Aktiebolag
(53)
Textilier, Partihandel 148 3 Textilhuset Swelogent Handelsbolag
(74)
Sjötransport, stödtjänster 145 2 AB Göta kanalbolag
(134)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 140 3 Parts
(115)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 139 3 LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
(137)
Förvaltning i Bostadsrättsföreningar 138 1 Bostadsrättsföreningen Mon, Sankt Anna
(138)
Band & Skivor, Partihandel 138 1 FörlagEtt AB
(138)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 133 3 Aktiebolaget Norrköpings Cykel- & Motorcentrum
(102)
Film, Video & TV 127 5 Swedish Film AB
(61)
Företagstjänster, övriga 126 2 LM TIETOPALVELUT OY
(125)
Skidsportanläggningar 125 2 SkiStar Aktiebolag
(85)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 120 3 Hallings Interiör AB
(61)
Vatten & Avlopp 118 1 GAMIVA AB
(118)
Redovisning & bokföring 116 2 LRF Konsult Aktiebolag
(60)
Maskiner, tillverkning 116 7 Modine Söderköping AB
(48)
Kultur, Nöje & Fritid 110 9 PELIKANEN
(37)
Golfbanor 110 6 SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB
(81)
Måleriarbeten 109 5 Barks Måleri & Dekoration AB
(61)
Kontorsmöbler, Partihandel 102 8 Input interiör Öst Aktiebolag
(27)
Samhällelig informationsförsörjning 99 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(94)
Fartyg & Båtar, Reparation 99 1 S:T ANNA MARIN - service
(99)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 98 1 DAV Partner AB
(98)
VVS-varor, Partihandel 94 5 Ahlsell Sverige AB
(64)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 92 2 Swea Energi AB
(65)
Filmvisning 90 2 Videvox Biografservice Aktiebolag
(53)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 83 6 Äventyrshuset BBorg AB
(44)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 82 9 Svea Inkasso Aktiebolag
(27)
Insatsvaror övriga, Partihandel 81 3 Hydroscand Aktiebolag
(55)
Smyckestillverkning 80 2 Guldmakeriet i Söderköping
(78)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 80 3 Impulslarm Norrköping AB
(71)
Apotekshandel 79 2 Apoteket AB
(59)
Spannmål, Balj- & Oljeväxter, odling 78 4 Billbäcks Plantskola Aktiebolag
(47)
Takarbeten 75 2 Marcus Malmqvists Plåtslageri AB
(56)
Jord- & Skogsbruksmaskiner, tillverkning 70 1 Vimek AB
(70)
Inredningstextilier, Butikshandel 70 2 JYSK AB
(69)
Byggnadssnickeriarbeten 68 4 Bygg och Renoveringstjänst S.R.D AB
(31)
Finansiell leasing 68 1 Telia Finance Aktiebolag
(68)
Vägtransport, Godstrafik 68 1 Almroths Express & Åkeri Aktiebolag
(68)
Kroppsvård 67 6 Högbygård Säfström AB
(39)
Elektronikindustri 66 2 Aquateknik i Bollnäs AB
(59)
Glasmästeriarbeten 65 1 Erikssons Glas i Norrköping Aktiebolag
(65)
Folkhögskoleutbildning 63 4 LILJEHOLMENS FOLKHÖGSKOLA
(45)
Förvaltning & Handel med värdepapper 63 3 Career Group Sverige AB
(43)
Sportverksamhet, övrig 63 9 SVENSKA SIMFÖRBUNDET
(27)
Möbler för hemmet, Butikshandel 62 4 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(52)
Grafisk Designverksamhet 61 3 Fornhed Skulptur
(28)
Kläder & Skor, Partihandel 61 4 emere AB
(49)
Intressebev. Arbetstagarorg. 60 6 SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET
(20)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 57 5 I-Sport Retail AB
(34)
Skogsförvaltning 57 6 Stubbtjänst i Norrköping Aktiebolag
(36)
Resebyråer 54 6 Nex Resebyrå Aktiebolag
(42)
Elartiklar, Partihandel 54 3 Rexel Sverige AB
(45)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 51 1 Redport AB
(51)
Specialsortiment 51 3 Lars Malm, Konst & Konsthantverk
(28)
Tillverkning, övrig 51 3 Turistbyråshopen Isberg Aktiebolag
(49)
Jordbruksmaskiner, Partihandel 50 4 Lantmännen Maskin AB
(23)
Gödsel- & Kväveprodukter, tillverkning 49 1 Hasselfors Garden AB
(49)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 49 4 Dansverkstan Norrköping AB
(36)
Maskiner, reparation 48 3 Servicesnabben Aktiebolag
(25)
Industri- Maskiner & Utrustning, installation 47 1 Elmacron Aktiebolag
(47)
Gymanläggningar 47 2 TRÄNINGSVERKET I SÖDERKÖPING Aktiebolag
(46)
Blommor & Växter, Butikshandel 47 5 Nya Akleja Trend & Blomsterdesign AB
(40)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 47 3 Sal 4 o 5
(44)
Utbildning, övrig 44 5 Motorikverkstan AB
(17)
Plastvarutillverkning, övrig 40 3 Formac Production AB
(33)
Annonstidningsutgivning 39 1 Tabloid Sverige AB
(39)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 39 3 Allglas i Östergötland Aktiebolag
(28)
Glas & Porslin, Butikshandel 38 6 Ahlberg-Dollarstore AB
(15)
Försäkring & Pensionsfond stödtjänster, övriga 37 2 Fora AB
(36)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 35 1 Trade It Skandinavien AB
(35)
Optiker, Butikshandel 35 4 GLASÖGONHUSET I SÖDERKÖPING
(18)
Direktreklamverksamhet 32 2 UC Marknadsinformation AB
(25)
Service till Skogsbruk 31 1 STERN, MATHIAS
(31)
Intressebev. Yrkesorg. 31 5 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(19)
Eftergymnasial utbildning 30 1 Östsvenska Yrkeshögskolan AB
(30)
Trävaror, tillverkning 30 4 Västerums Mur & Puts AB
(19)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 29 1 Bauhaus & Co Kommanditbolag
(29)
Trädgårdar, Djurparker & Naturreservat, drift 28 2 Kolmårdens Djurpark AB
(26)
Bröd & Konditori, Butikshandel 28 2 CARMDAL, ANNELI
(27)
Motorfordonstillverkning 27 1 Transportel Aktiebolag
(27)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 26 4 Medley AB
(16)
Cyklar, Butikshandel 26 1 Haga Cykel i Norrköping Aktiebolag
(26)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 26 2 BIRKA CRUISES AB
(22)
Museiverksamhet 25 9 STIFTELSEN ARBETETS MUSEUM
(8)
Plastförpackningstillverkning 24 2 Miljösäck i Norrköping Aktiebolag
(23)
Industrigasframställning 23 1 AGA Gas Aktiebolag
(23)
Drivning 23 1 GSSE Gunnar Svensson Skogsentreprenad
(23)
Skomakare 23 1 M & C Shoe AB
(23)
Golv- & Väggbeläggningsarbeten 22 2 Pattes Golvservice Valdemarsvik AB
(19)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 22 2 Nilfisk AB
(19)
Källsorterat material 21 1 Stena Recycling AB
(21)
Böcker, Butikshandel 21 4 Söderköpings Bokhandel & Antikvariat AB
(13)
Telekommunikation, Satellit 20 1 Canal Digital Sverige Aktiebolag
(20)
Vandrarhemsverksamhet 19 3 Hotell Nordic i Norrköping AB
(17)
Grafisk produktion 19 3 ISY Informationssystem AB
(10)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 19 2 Henrik Belfrage Tillämpad Evidensbaserad Kriminologi AB
(18)
Butikshandel, övrig 18 4 Panduro Hobby Aktiebolag
(8)
Kommunikationsutrustning, reparation 17 1 Mobilrep i Norrköping AB
(17)
Kläder, Butikshandel 17 3 Grolls AB
(14)
Turist- & Bokningsservice 17 4 Marcel Bokning Aktiebolag
(7)
Elektronikkomponenter, Partihandel 17 2 Direktronik Aktiebolag
(14)
Hälso- & Sjukvård, administration 16 2 SOCIALSTYRELSEN
(15)
IT- & Datatjänster, övriga 16 1 Svensk e-identitet AB
(16)
Klockor, Butikshandel 15 2 AB Nymans Ur 1851
(11)
Teknisk konsult inom Industriteknik 15 4 Ipinium Aktiebolag
(7)
Textilier, Butikshandel 15 2 Stoff och Stil, Peters Resthall AB
(8)
Personaluthyrning 14 1 Ledningssystematik Sverige AB
(14)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 14 1 Kalmar Mediespecialist AB
(14)
Tobaksvaror, Butikshandel 14 1 Handelsaktiebolaget Envigen 1
(14)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 13 1 Comfort Audio i Halmstad AB
(13)
Fotoutrustning, Butikshandel 13 1 CEWE Sverige AB
(13)
Förlagsverksamhet, övrig 12 5 Notposten Aktiebolag
(6)
Bärgning 12 1 Falck Services AB
(12)
Marknads- & Opinionsundersökning 12 1 Visma Commerce AB
(12)
Partihandel, övrig 12 2 Lär & Lek, Malmö AB
(9)
Juridisk verksamhet, övrig 12 3 Kommunakuten AB
(6)
Spel & Leksaker, Butikshandel 12 3 TOP-TOY A/S, Danmark, filial Sverige
(9)
Skatteförvaltning & Indrivning 12 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(12)
Finansförmedling, övrig 12 1 Klarna Bank AB
(12)
Damkläder, Butikshandel 11 1 angelfish Handelsbolag
(11)
Skönhetsvård 11 2 Sverigeprofil AB
(10)
Totalförsvaret 11 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(11)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 11 2 Biltema Sweden AB
(7)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 11 2 Musikverkstaden Björn Jansson
(9)
Förpackningsverksamhet 10 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(10)
Researrangemang 10 2 Ringarums Busstrafik Aktiebolag
(6)
Service till husdjursskötsel 10 1 Jimmy's gräv och transport i Söderköping AB
(10)
Transport stödtjänster, övriga 9 2 Schenker AB
(9)
Drivmedel, Detaljhandel 9 3 Vimac AB
(6)
Rälsfordon, tillverkning 8 1 TRAFIK OCH MILJÖINNOVATIONER TUMBA Filial
(8)
Skor, Butikshandel 8 2 Jobi Footright AB
(7)
Motorcyklar, tillverkning 8 1 Off Course AB
(8)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 7 1 Havator Aktiebolag
(7)
Fiskodling 7 1 Håskö Fisk o Transport
(7)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 6 1 Key Code Security AB
(6)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 6 2 Navet i Havet Ekonomisk förening
(5)
Slaktsvinuppfödning 6 2 Evertsholm Lantbruk Aktiebolag
(5)
Porträttfotoverksamhet 6 1 ULLVETTER NORMAN, SARA
(6)
Service till växtodling 5 1 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
(5)
Elektronisk & Optisk utrustning, reparation 5 1 Prodema Fastighetsteknik AB
(5)
Byggmaterialtillverkning 5 1 Skanska Industrial Solutions AB
(5)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 5 1 NEURO FÖRBUNDET NORRKÖPING
(5)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 5 3 Svenska artisters och musikers intresse- organisation (SAMI),ek.för
(4)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 5 1 STATENS JORDBRUKSVERK
(5)
Frisörer 5 1 Firma Therese Gustavsson Hårfrisör
(5)
Polisverksamhet 5 1 POLISMYNDIGHETEN
(5)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 5 1 Rekal Svenska Aktiebolag
(5)
Sällskapsdjur, Butikshandel 5 2 Ekipage i Ingelsta AB
(4)
Glasstillverkning 5 2 K-buran Aktiebolag
(3)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 5 2 Fiskevattenägarnas Service Aktiebolag
(4)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 5 1 Svensk Storköksservice AB
(5)
Kläder & Textilier, tillverkning 4 1 Alltryck Sverige AB
(4)
Keramiska produkter, tillverkning 4 2 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(2)
Fisk, Skaldjur & Blötdjur, beredning 4 1 Peters Fisk
(4)
Plantskoleväxter, odling 4 1 Hermelins i Skänninge
(4)
Blommor & Växter, Partihandel 3 1 SWEED Björn Höjrup Aktiebolag
(3)
Guldsmedsvaror & Smycken, Butikshandel 3 2 Iduna AB
(2)
Kultur, Miljö, Boende, administration 3 2 BOVERKET
(2)
Catering 3 1 Dillqvists Catering & Städ AB
(3)
Konfektyr, Butikshandel 3 1 Madeleines Presshörna AB
(3)
Vävnadstillverkning 3 2 Vävnamn-Snabbtjänst Aktiebolag
(2)
Livsmedel övriga, Butikshandel 3 2 Norins Ost Butiks AB
(2)
Blandat sortiment 3 1 Heraco Aktiebolag
(3)
Primärvårdsmottagning 3 1 Weback AB
(3)
Båtar, Butikshandel 2 2 Norrköpings Skeppsfournering Marin AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Nötkreatur & Bufflar, övriga 2 2 Vikbolands Struts
(2)
Magasinering & Varulagring 2 1 Axstores AB
(2)
Varuhus- & Stormarknadshandel 2 1 Åhléns AB
(2)
Spel- & Leksakstillverkning 2 1 ILKA Förskoleprodukter Aktiebolag
(2)
Bibliotek 2 2 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER
(2)
Färg, Lack & Tryckfärg, tillverkning 2 1 Screentec i Haparanda Aktiebolag
(2)
Transportmedelsindustri 2 1 Anders Laurell Förvaltning AB
(2)
Antikviteter & Beg. Böcker, Butikshandel 1 4 Patina Antikviteter & Byggnadsvård
(1)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 1 1 R.C. Allen Kassaregisterservice Aktiebolag
(1)
Inredningsarkitekt 1 1 Mäss support i Sverige AB
(1)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 1 1 Lundqvist Inredningar AB
(1)
Glas- & Glasvarutillverkning 1 1 Mantorps Glasbruk Aktiebolag
(1)
Reproduktion av inspelningar 1 1 BGA Videoproduktion AB
(1)
Specialistläkare på sjukhus 1 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(1)
Belysningsarmaturtillverkning 1 1 LYSMAN AB
(1)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 1 1 STIFT.SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND - DIABETESFONDEN
(1)
Saltvattensfiske 1 1 BERGSTRÖM, HÅKAN
(1)
Urtillverkning 1 1 Westerstrand Urfabrik Aktiebolag
(1)
Verktygsmaskiner, tillverkning 1 1 MOReTENs M10 AB
(1)
Cyklar & Invalidfordon, tillverkning 1 1 GATE Rehab Development AB
(1)
Garntillverkning 1 1 Åddebo Ull Handelsbolag
(1)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 1 1 TCB Group AB
(1)
Verktygsmaskiner, Partihandel 0 1 Ing.f:a G. von Boisman Aktiebolag
(0)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 0 1 SJ AB
(0)
Industriförnödenheter, Partihandel 0 1 Cento Kullager AB
(0)
Optiska fiberkabeltillverkning 0 1 TD Fiberoptik AB
(0)
Hälsokost, Butikshandel 0 2 Kaffebönan Söderköping AB
(0)
Mjölkproduktion & Nötkreatursuppfödning 0 1 Geson Lantbruk Kommanditbolag
(0)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 0 1 EKLUND, LARS
(0)
Möbler, Hushålls- & Järnhandelsvaror, Partihandel 0 1 Norrköpings Plattsättning AB
(0)
Arkivverksamhet 0 1 RIKSARKIVET
(0)
Trafikskoleverksamhet - 1 Axelhed Förarutveckling AB
(-)
Arbetsmarknadsutbildning - 1 ASTAR AB
(-)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar koncern ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...