Ansökningsnummer 201103257
Ansökningsdatum 2011-04-13
Registreringsnummer 500431
Registreringsdatum 2011-09-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-09-02
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: