SO SWEDISH SYMPHONY ORCHESTRA

Varumärke tillhör NORRKÖPINGS KOMMUN

Ansökningsnummer 200811306
Ansökningsdatum 2008-12-12
Registreringsnummer 402672
Registreringsdatum 2009-03-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-03-27
Typ Figurativt

SO SWEDISH SYMPHONY ORCHESTRA

Varor & Tjänster

Klass: 9

Grammofonskivor; kompaktskivor (audio-video); ljudkassetter; magnetiska datamedia; media för reproduktion av ljud.

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 38

Åtkomst till digital musik på nätet; åtkomst till MP3 sajter på internet.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; musikunderhållning; underhållning; kulturarrangemang; kulturverksamhet; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av ljudkassetter.