Ansökningsnummer 200204342
Ansökningsdatum 2002-06-27
Registreringsnummer 358197
Registreringsdatum 2002-09-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-09-13
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, tidningar, tidskrifter, kalendrar, böcker, nyhetsbrev; fotografier, kontroll, och sigillmärken, dekaler, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); utbildnings- och instruktionsmaterial (ej apparater); trycktyper; klichéer.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration, kontorstjänster, assistans vid affärs- och industriledning; affärs- och företagsinformation; konsulttjänster avseende personaladministration; arbetsförmedling, personalrekrytering; opinionsundersökningar; affärs- och industriutredningar; anordnande av utställningar för kommersiella ändamål och reklamändamål; konsulttjänster avseende lokalisering och omlokalisering av företag.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet innefattande finansiell förvaltning, information, sponsring och utvärderingar; finansiella konsultationer, förvaltar- och förtroendemannaskap; uthyrning av fastigheter och mark innefattande lägenheter, våningar, kontor och industrilokaler.

Klass: 37

Uppförande eller anläggande av byggnationer och anläggningar; gaturenhållning; information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; service, reparation och underhåll av byggnationer och anläggningar.

Klass: 38

Tele-, data- och radiokommunikationer; informationstjänster och rådgivning avseende tele-, data- och radiokommunikationer; uthyrning av tele-, data- och radiokommunikationsutrustningar; tjänster avseende åtkomst till datornätverk; sändning och mottagning (överföring) av tal, text, ljud, bild och data via tele-, data- och radiokommunikationsnätverk.

Klass: 39

Transporttjänster, ambulans-, taxi-, buss-, lastbilstransporter samt räls-, vatten- och flygtransporter; räddningsoperationer (transporttjänster); åkerier;arrangerande av rundresor och -turer; magasineringstjänster; uthyrning av lagerlokaler; transport och lagring av avfall och sopor; vatten-, värme- och eldistribution; turistbyråverksamhet (ej hotellbokning).

Klass: 41

Undervisnings- och utbildningstjänster; anordnande av tävlingar och underhållning; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser och seminarier; upplåtande av idrotts-, sport- och rekreationsanläggningar; utbildningsinformation; förlagsverksamhet (utgivning av skrifter och böcker); bokbusstjänster.

Klass: 42

Juridiska tjänster; vetenskaplig och industriell forskning; information avseende vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; information avseende utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

Klass: 45

Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.