C Linköping

Varumärke tillhör LINKÖPINGS KOMMUN

Ansökningsnummer 201408429
Ansökningsdatum 2014-12-19
Registreringsnummer 525562
Registreringsdatum 2015-07-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-07-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 6

Material och element av metall för byggnation och konstruktion

Klass: 9

Säkerhetsanordningar för järnvägstrafik

Klass: 35

Annonsverksamhet.

Klass: 36

Fastighetsmäkleri, Fastighetsmäkleri för försäljning och uthyrning av företag, Fastighetsmäklare av kommersiella fastigheter, Upplåtande av information avseende fastighetsmarknaden

Klass: 37

Uppförande av byggnation,Byggnationstjänster, Fastighetsutveckling, Information avseende byggnation, Byggnation av fastigheter, Byggnation av broar, Byggnation av vägar, Byggnation av järnvägar, Byggnation av tunnlar, Byggnadsinspektion under pågående byggnation, Uppförande/anläggande av byggnation

Klass: 39

Anordnande av sightseeingturer, Anordnande av rundturer

Klass: 41

Utgivning och publicering av trycksaker

Klass: 42

Byggnadsteknisk planering, Planering av byggnader, Design av byggnader

Klass: 44

Landskapsarkitektur och trädgårdsdesign för andras räkning