SBP STRÄNGNÄS BUSINESS PARK

Varumärke tillhör STRÄNGNÄS KOMMUN

Ansökningsnummer 201401454
Ansökningsdatum 2014-02-27
Registreringsnummer 519454
Registreringsdatum 2014-05-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-05-30
Typ Figurativt

SBP STRÄNGNÄS BUSINESS PARK

Varor & Tjänster

Klass: 35

Affärsrådgivning; affärsutvecklingstjänster; arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för affärsändamål; rådgivning avseende affärsledning; rådgivning till affärsföretag vid skötsel av deras åligganden; rådgivningstjänster avseende gemensam struktur av affärsföretag; rådgivningstjänster avseende företagsledning avseende affärsföretag; rådgivningstjänster (företags) relaterade till leding av affärsverksamhet; rådgivningstjänster relaterade till företagsledning och affärsverksamhet; skapande av affärskontakter.

Klass: 41

Anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; genomförande av utbildningar; affärsutbildning.