Nacka kommun

Varumärke tillhör NACKA KOMMUN

Ansökningsnummer 201200647
Ansökningsdatum 2012-01-25
Registreringsnummer 505435
Registreringsdatum 2012-05-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-05-18
Typ Figurativt

Nacka kommun

Varor & Tjänster

Klass: 35

Informationstjänster avseende arbete och utvecklingsmöjligheter; reklamtjänster rörande offentliga arbeten.

Klass: 36

Ombesörjande av finansiering av väg- och vattenbyggnadsanläggningar.

Klass: 37

Anläggning och uppförande av vägbeläggningar och vägar; rengöring av väggytor; väg- och vattenbyggnation; specialkonstruktion av vägar; byggnation av väg- och vattenanläggningar genom läggning av betong; vägsopning; rivning av väg- och vattenbyggnationer; underhåll av vägar; byggnation av vägar.

Klass: 39

Väginformation; saltning av vägar; information avseende vägar och trafik.

Klass: 41

Anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av utbildningsseminarier; information rörande undervisning/utbildning; förvaltning av utbildningstjänster; karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); information (om undervisning/utbildning); anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; publicering av utbildningsmaterial; undervisning/utbildning; undervisning och utbildning; tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning]; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; undervisning- och utbildningsinformation; publicering av trycksaker avseende utbildning; uthyrning av utbildningsmaterial; information om undervisning/utbildning; fastställande av utbildningsstandarder; genomförande av utbildningar; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av utbildningskonferenser; information (utbildnings-); praktisk utbildning; information (fritids-); tillhandahållande av anläggningar för fritidsaktiviteter; upplåtande av fritidsområden i form av lekplatser för barn; arrangering av fritidsaktiviteter för grupper; upplåtande av fritidsanläggningar; fritidstjänster; fritidsparkstjänster; sport-, idrotts- och fritidsaktiviteter; tillhandahållande av sport- och fritidstjänster; upplåtande av sport- och fritidsanläggningar; tillhandahållande av fritidsinformation; beställning av konstnärliga arbeten; arrangerande och hållande av instruktionskurser som förbereder ungdomar för arbetet.

Klass: 42

Utformning av vägnät; inspektion av vägar; väg- och vattenbyggnadskonsultationer (ingenjörstjänster); ritning av konstruktionsplaner för fritidslokaler.

Klass: 44

Medicinsk vård.