YRKESHÖGSKOLA SÖDERTÄLJE

Varumärke tillhör SÖDERTÄLJE KOMMUN

Ansökningsnummer 201100288
Ansökningsdatum 2011-01-14
Registreringsnummer 504642
Registreringsdatum 2012-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-04-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Böcker; skolmaterial (pappersvaror); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Konsultverksamhet avseende organisationsutveckling.

Klass: 41

Yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); personlig utvecklingsträning.