minfritid.nu fritidsmässan för mig

Varumärke tillhör STOCKHOLMS KOMMUN

Ansökningsnummer 201401533
Ansökningsdatum 2014-03-03
Registreringsnummer 521598
Registreringsdatum 2014-10-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-10-17
Typ Figurativt

minfritid.nu fritidsmässan för mig

Varor & Tjänster

Klass: 35

Anordnande av fritidsmässor för kommersiella ändamål avseende utbildning, instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet.

Klass: 41

Anordnande av utställningar avseende utbildning, instruktion, underhållning, sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet.