LILJEVALCHS KONSTHALL/STOCKHOLM KONST

Varumärke tillhör STOCKHOLMS KOMMUN

Ansökningsnummer 200802180
Ansökningsdatum 2008-03-05
Registreringsnummer 406106
Registreringsdatum 2009-09-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-09-25
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 37

Installationstjänster.

Klass: 41

Anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål.