Järva-andan

Varumärke tillhör STOCKHOLMS KOMMUN

Ansökningsnummer 200901267
Ansökningsdatum 2009-02-17
Registreringsnummer 403609
Registreringsdatum 2009-05-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-05-08
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Arrangerande och hållande av kollokvier; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; diskotektjänster; utbildningsinformation; examinatortjänster; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; hasardspel; upplåtande av golfbanor; hälsoklubbar; semesteranläggningstjänster (underhållning); framförande av liveföreställningar; visning av biograffilmer; upplåtande av biosalonger; förskolor; anordnande av idrottstävlingar; festarrangemang; praktisk utbildning (instruktion); museiverksamhet (visningar och utställningar); inspelningsstudiotjänster; information avseende rekreation; uthyrning av sportdykningsutrustningar; uthyrning av sportutrustningar (ej fordon); uthyrning av utomhusarenor; uthyrning av videobandspelare; uthyrning av videoband; arrangerande och hållande av seminarier; idrottslägertjänster; arrangerande och hållande av symposier; tidtagning vid sportevenemang; videofilmproduktion; internatskolor; arrangerande och hållande av studiecirklar; arrangerande av skönhetstävlingar; dubbning; religionsundervisning; anordnande av lotterier; anordnande av baler; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); spelautomathallar; uthyrning av ljudutrustningar; uthyrning av belysningsapparatur för teaterscener eller tv-studior; uthyrning av tennisbanor; uthyrning av videokameror; uthyrning av camcorders; manusförfattartjänster; redigering av videoband; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; elektronisk sidredigering (desktop publishing); textning av film; speltjänster on-line (via datanätverk); karaoketjänster; digitala bildhanteringstjänster; musikkompositionstjänster; nattklubbar; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); fotoreportage; fotografering; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); nyhetsreportertjänster; översättningstjänster; teckenspråkstolkning; videofilmning; microfilmning; aerobicstävlingar; anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; arrangerande av tävlingar i träningssyfte; arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; cirkusproduktion; distribution (andra än transporter) av film; distribution (andra än transporter) av grammofonskivor; distribution av televisionsprogram; friskvårdstjänster (instruktion/information); författartjänster; förlagstjänster; hälsoklubbstjänster (kondition); instruktionskurser relaterad till hälsa; konstförlagsverksamhet; kulturarrangemang; kursgårdsverksamhet; uthyrning av filmer; uthyrning av radioapparater; uthyrning av sportutrustning; uthyrning av televisonskameror; ljudproduktionstjänster; ljudteknikertjänster; ljussättningstjänster; modevisningar; musikgrupp (underhållning); musikproduktion; musikunderhållning; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; orkesternamn (underhållning); personliga introduktionstjänster via datorer (utbildning); personlig utvecklingsträning; produktion av bilder för användning med OH-apparater; produktion av film; produktion av kabaréer; produktion av kabeltelevisionsprogram; produktion av konstverk för animerad film; produktion av kursmaterial; produktion av kursmaterial distribuerade vid seminarier; produktion av ljudband för underhållningssyfte; produktion av ljudkassetter; produktion av modeshower; produktion av musikaler; produktion av musikshower; produktion av speciella effekter för film/radio/TV; bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; utbildningsakademier; nöjesfält; underhållning; nöjen; djurdressyr; uthyrning av filmprojektorer och tillbehör; artisttjänster; filmstudior; cirkusar; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); korrespondenskurser; gymnastik (med lek och idrott); uthyrning av scendekorationer; rekreationstjänster; radiounderhållning; publicering av texter (ej reklamtexter); handledning; instruktionstjänster; undervisning; utbildningstjänster; uthyrning av ljudupptagningar; uthyrning av smalfilmer; uthyrning av spelfilmer; filmproduktion; gymnastikinstruktion; lånebibliotek; utgivning av böcker; uthyrning av radio- och televisionsapparater; produktion av radio- och televisionsprogram; varietéer; orkestertjänster; teaterproduktion; produktion av teater- och nöjesföreställningar; televisionsunderhållning; uthyrning av teaterkulisser; djurparker; upplåtande av sportanläggningar; konstnärsmodeller; mobila lånebibliotekstjänster; kasinon (hasardspel); klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); produktion av sportevenemang för film/radio/TV; produktion av underhållning; produktion av utbildande TV-program; produktion av videofilm; publicering/utgivning av datamedia; redigeringstjänster för datorprogram; studiestöd för elever i skolan; säljträningstjänster; informationstjänster avseende interaktiva spel; tjänster för implementering av utbildningsprocedurer; tjänster för implementering av utlärningsprocedurer; träningskurser för personlig utveckling; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; träningstjänster relaterad till arbetsterapeutisk hälsa; träningstjänster relaterad till hälsa och säkerhet; underhållning i form av musikgrupp; undervisning i datorprogrammering; utbildning relaterad till hälsa; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns intellektuella förmåga; utbildningsservice relaterad till utveckling av barns mentala förmåga; utbildningstjänster relaterad till religiös utveckling; utbildningstjänster relaterad till spirituell utveckling; utbildningstjänster vid semesteranläggningar; utbildningstjänster vid turistanläggningar; utdelning av underhållningspriser; uthyrning av elektriska apparater för reproduktion av ljudsignaler; uthyrning av film och spel via internet; uthyrning av fotostudios; uthyrning av konstföremål; uthyrning av musikinstrument; uthyrning av scenkläder; vadhållningsverksamhet; utgivning av tidningar; biljettbyråtjänster (underhållning); textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); arrangerande och ledning av konserter; kalligrafitjänster; layout-tjänster, andra än för reklamändamål; arbetsorienterande instruktioner; träningstjänster relaterad till arbetsträning; utbildningstjänster relaterad till terapeutisk behandling; utbildningseminarier relaterad till skönhetsterapi; utbildningstjänster relaterad till skönhetsterapi; talträningstjänster; utbildning i mental träning; träning i mental träning; arrangerande av kurser i mental träning; utgivning av nyhetsbrev; bloggning nämligen textförfattande; produktion av humoristiska dikter; distribution av spelfilmer; dubbning av främmande språk; organisering av modevisningar i underhållningssyfte; redigering av texter; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet; uthyrning av lokaler för underhållningsändamål.

Klass: 45

Modeinformation; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; immaterialrättsliga konsultationer; medlingstjänster; bevakningstjänster avseende immaterialrättsliga rättigheter; bevakning av jakträtt för markägare och jakträttshavare (juridiska tjänster); konsultationstjänster avseende franchising i form av licensiering och juridisk rådgivning; barnpassning; uthyrning av modeaccessoarer; licensiering av datorprogram (juridiska tjänster); bagageinspektion i säkerhetssyfte; förvaltning av upphovsrätter; juridiska tjänster; juridisk forskning; licensiering av immaterialrätter; patentbyråtjänster; politiska föreningstjänster i form av juridiska tjänster; politiska partier (juridiska tjänster); upprättande av immaterialrättsliga rättigheter; personliga livvakter; förklädestjänster; eskorttjänster; detektivbyråer; kontaktförmedlingstjänster; nattvakter; öppning av säkerhetslås; aftonklädesuthyrning; kremering; undersökningar beträffande försvunna personer; begravningar; begravningsbyråer; kläduthyrning; högtidsklädesuthyrning; bevakningstjänster; äktenskapsförmedlingar; konsultationer i säkerhetsfrågor; ställande av horoskop; brandsläckning; anordnande av religiösa möten; adoptionsbyråtjänster; övervakning av inbrotts och säkerhetslarm; balsameringstjänster; bevakning av jakträtt för markägare och jakträttshavare (övervakning); datoriserad kontaktförmedling; datoriserade bevakningstjänster relaterad till inbrott; datoriserade säkerhetstjänster för affärsupprättande; datoriserade säkerhetstjänster för enskilda organisationer; datoriserade säkerhetstjänster för företagsorganisationer; datoriserade säkerhetstjänster för hushållsupprättande; facklig utredningsverksamhet; fackliga verksamhetstjänster ej för kommersiella ändamål; flygplanssäkerhetstjänster; identifieringstjänster; information avseende politisk ställningstagande; konsultationstjänster relaterade till säkerhet; kontaktförmedling via internet; missionstjänster; politisk propaganda ej för kommersiella ändamål; politisk utredningsverksamhet; produktion av släkttavlor; rådgivningstjänster relaterad till brandsäkerhet; utdelning av mat till svältande och hemlösa (sociala tjänster); uthyrning av bilbarnstolar; uthyrning av maskeraddräkter; uthyrning av säkerhetsprodukter; övervakning av industrianläggningar; övervakning av larm på larmcentraler; övervakningstjänster av hus; husdjursvakttjänster; uthyrning av brandsläckare; uthyrning av brandlarm; förlikning; granskningstjänster av privatpersoner; licensiering av datormjukvaror (juridiska tjänster); registrering av domännamn (juridska tjänster); barnvaktstjänster.