Visa allt om REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 1 796 1 724 704
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 16 12 16
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
UMEÅ UNIVERSITET (Statlig enhet) 963 936 10
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING (Landsting) 347 326 246
MITTUNIVERSITETET (Statlig enhet) 121 113 82
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING (Landsting) 102 79 142
VÄSTERNORRLANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 77 152 86
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (12 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (13 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 2 610 2 669
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 15 22
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 6 11
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 9 11
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 10 15
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Universitets- & Högskoleutbildning 1 705 1 UMEÅ UNIVERSITET
(1 705)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 592 2 STATENS SERVICECENTER
(591)
Kreditgivning, övrig 122 1 Diners Club Nordic AB
(122)
Datakonsultverksamhet 98 1 UNIT4 AB
(98)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 66 5 RIKSREVISIONEN
(46)
Hotell & Restaurang 13 1 Hotell och Restaurang Aktiebolaget Grand i Lund
(13)
Sluten Sjukvård 12 1 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
(12)
Monetär finansförmedling, övrig 1 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(1)
Bokutgivning 1 1 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(1)
Restaurangverksamhet 0 1 Emvege Catering AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...