Visa allt om REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 4 815 4 482 4 195
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 37 33 29
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
KAROLINSKA INSTITUTET (Statlig enhet) 3 518 3 370 3 127
STOCKHOLMS UNIVERSITET (Statlig enhet) 340 247 233
SLL - Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO (Landsting) 175 152 208
SLL - Södersjukhuset AB (Landsting) 174 183 133
SLL - Danderyds sjukhus AB (Landsting) 165 158 102
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (22 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (25 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 8 244
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 31
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 15
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 16
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 18
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...