Visa allt om REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 2 082 1 304 1 196
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 19 17 10
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 804 736 654
LINKÖPINGS UNIVERSITET (Statlig enhet) 635 - -
JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING (Landsting) 166 189 95
LINNÉUNIVERSITETET (Statlig enhet) 157 123 198
BLEKINGE LÄNS LANDSTING (Landsting) 71 2 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (15 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (12 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 2 685 3 138 2 492
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 20 23 31
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 10 10 16
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 10 13 15
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 15 13 19
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Universitets- & Högskoleutbildning 1 879 1 LINKÖPINGS UNIVERSITET
(1 879)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 472 2 STATENS SERVICECENTER
(471)
Datakonsultverksamhet 187 2 UNIT4 AB
(106)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 46 2 RIKSREVISIONEN
(44)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 36 1 VETENSKAPSRÅDET
(36)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 22 1 SJ AB
(22)
Sluten Sjukvård 15 1 ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING
(15)
Hotell & Restaurang 12 3 Hotell och Restaurang Aktiebolaget Lundia
(10)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 5 1 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND
(5)
Bokutgivning 4 1 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(4)
Restaurangverksamhet 3 1 Kniv å Gaffel i Linköping AB
(3)
Dataprogrammering 2 1 Positionett AB
(2)
Monetär finansförmedling, övrig 1 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(1)
Post- & Kurirverksamhet 0 1 PostNord Sverige AB
(0)
Sport- & Fritidsutbildning 0 1 Hästeriet i Årnarp
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...