Ansökningsnummer 201504113
Ansökningsdatum 2015-06-09
Registreringsnummer 527759
Registreringsdatum 2015-11-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-11-06
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Reklam och marknadsföring; kommersiell handel och konsumentinformation; företagsassistans, -ledning och -administration; kontorstjänster; företagsanalyser, -undersökningar och -information; datainsamling för andras räkning; tjänster avseende databashantering; insamling, sammanställning och systematisering av information i databaser; sammanställning av statistisk information.

Klass: 38

Telekommunikationstjänster; datorkommunikation och internetåtkomst; åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler; tillhandahållande av åtkomst till databaser; uthyrning av åtkomsttid till databaser; mediasändningstjänster; digitala överföringstjänster; elektroniska sändningstjänster.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård för människor; farmaceutiska tjänster; sjukvårdstjänster; medicinsk information; information avseende psykologi; information och rådgivning avseende hälsa; informationstjänster relaterade till hälsovård; information avseende medicin; farmaceutisk information; information avseende veterinära farmaceutiska preparat.