HälsaFörMig

Varumärke tillhör E-HÄLSOMYNDIGHETEN

Ansökningsnummer 201305880
Ansökningsdatum 2013-09-05
Registreringsnummer 516184
Registreringsdatum 2013-11-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-11-29
Typ Figurativt

HälsaFörMig

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorhårdvaror och mjukvara, särskilt för kryptering, krypteringsnycklar, digitala certifikat, digitala signaturer, mjukvara för säker datalagring och inhämtning och överföring av information.

Klass: 35

Datasökningar (för tredje man) i databaser; datoriserad databasskötsel; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring, systematisering och/eller framtagning av uppgifter i databaser.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till databaser; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet.

Klass: 44

Informationstjänster relaterade till hälsovård och sjukvård.