Visa allt om FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 53 385 61 328 59 194
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 150 153 209
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 11 746 22 805 25 188
SLL - Karolinska universitetssjukhuset (Landsting) 5 457 4 766 3 870
SLL - Hälso och sjukvårdsförvaltningen (Landsting) 4 249 2 477 2 104
SKÅNE LÄNS LANDSTING (Landsting) 2 959 1 958 1 111
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING (Landsting) 2 640 7 324 2 966
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (30 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (30 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 462 025 475 617 462 624
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 873 875 916
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 758 740 782
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 115 135 134
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 215 212 212
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Sluten Sjukvård 83 083 21 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
(45 488)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 68 109 7 Akademiska Hus Aktiebolag
(57 502)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 44 888 35 GlaxoSmithKline Aktiebolag
(39 651)
Intressorganisationer, övriga 40 620 53 RFSL
(5 850)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 33 066 4 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(29 583)
Universitets- & Högskoleutbildning 22 244 18 KAROLINSKA INSTITUTET
(8 588)
Specialistläkare på sjukhus 12 953 2 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(12 737)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 12 389 10 Life Technologies Europe B.V. Nederlaenderna Filial Sverige
(10 985)
Datakonsultverksamhet 10 899 24 Atea Sverige AB
(2 868)
Arbetsförmedling & Rekrytering 10 569 3 ARBETSFÖRMEDLINGEN
(10 304)
Grundskoleutbildning 10 197 2 STOCKHOLMS KOMMUN
(10 192)
Samhällelig informationsförsörjning 9 482 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(9 380)
Finansiell leasing 7 248 2 Göteborgs Stads Leasing AB
(6 978)
Sociala insatser 5 945 9 HELA MÄNNISKAN I UPPSALA LÄN
(3 225)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 5 154 14 Matador Kommunikation AB
(3 810)
Konsultverksamhet avseende företags org. 4 982 39 Kontigo AB
(1 178)
Dataprogrammering 4 193 28 NetRelations of Scandinavia AB
(1 867)
Förskoleutbildning 3 692 2 MALMÖ KOMMUN
(3 660)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 3 506 14 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN
(1 126)
Vård & Omsorg med Boende 3 491 6 KARLSTADS KOMMUN
(1 430)
Restaurangverksamhet 3 413 34 Königs Restaurang och Konsult AB
(2 424)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 3 311 8 Ricoh Sverige AB
(1 880)
Rengöring & Lokalvård 3 069 5 ISS Facility Services AB
(2 410)
Hotell & Restaurang 2 406 35 SSRS Stockholm Nord Hotel Aktiebolag
(317)
Datordrifttjänster 2 121 3 Fujitsu Sweden AB
(1 310)
Veterinärverksamhet 2 086 1 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
(2 086)
Infrastrukturprogram 2 033 2 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN
(2 020)
Sportverksamhet, övrig 1 956 5 ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND
(975)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 1 786 6 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI
(884)
Kongresser & Mässor 1 656 17 Conferera Consult CON Aktiebolag
(802)
Telekommunikation, Trådlös 1 650 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(1 650)
Totalförsvaret 1 633 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(1 633)
Öppen Hälso- & Sjukvård 1 466 11 AB Previa
(560)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 1 294 10 Fisher Scientific GTF Aktiebolag
(707)
Utrikesförvaltning 1 275 1 SIDA
(1 275)
Industrigasframställning 1 243 1 AGA Gas Aktiebolag
(1 243)
Grafisk Designverksamhet 1 234 4 Aktiebolaget Typoform
(976)
Konferensanläggningar 1 218 10 Lejondals Slott Aktiebolag
(320)
Postorder- & Internethandel 1 203 9 Dustin Sverige AB
(1 110)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 1 180 2 TEGELBRUKET
(1 179)
Bibliotek 1 161 1 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(1 161)
Kreditgivning, övrig 1 128 2 Eurocard AB
(826)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 122 5 Statisticon AB
(666)
Kemiska produkter, Partihandel 1 092 6 Nordic Biolabs Aktiebolag
(428)
Tryckning av Böcker & Övrigt 921 6 Edita Bobergs AB
(803)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 749 5 STIFTELSEN INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER
(626)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 721 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(721)
Hälso- & Sjukvård, administration 704 3 SOCIALSTYRELSEN
(469)
Grafisk produktion 698 2 ISY Informationssystem AB
(698)
Telekommunikation, Trådbunden 677 6 Confy MeetingZone AB
(251)
Översättning & Tolkning 666 6 Semantix Eqvator AB
(410)
Företagstjänster, övriga 625 4 LM TIETOPALVELUT OY
(427)
Post- & Kurirverksamhet 584 2 PostNord Sverige AB
(584)
Utgivning av annan programvara 553 11 SAS Institute Aktiebolag
(258)
Kontorsmöbler, Partihandel 537 3 Input interiör Stockholm Aktiebolag
(461)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 491 2 Agero Aktiebolag
(306)
El-VVS & Bygginstallationer 480 7 Coromatic AB
(285)
Detaljhandel, övrig 472 3 Selecta AB
(456)
Advokatbyråer 462 2 Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag
(393)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 452 1 Perfect Print Sverige AB
(452)
Teknisk Provning & Analys 424 7 STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
(262)
Revision 422 2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
(321)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 422 1 BKE TeleCom Aktiebolag
(422)
Marknads- & Opinionsundersökning 416 6 Novus Group International AB
(245)
Landtransport, stödtjänster 413 3 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(342)
Säkerhetsverksamhet 412 2 Nokas Security AB
(384)
Redovisning & bokföring 399 6 Calona Ekonomikonsult Aktiebolag
(258)
Kemiska produkter, tillverkning 393 3 Reagensia Aktiebolag
(321)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 369 1 BTJ Sverige AB
(369)
Insatsvaror övriga, Partihandel 353 4 Papyrus Supplies AB
(330)
Datoriserad materialhanteringsutr, Partihandel 341 1 FEI Europe BV Holland filial Sverige
(341)
Personaluthyrning 336 2 Perido AB
(262)
Kontorstjänster 331 3 COOR Service Management Aktiebolag
(321)
Lufttransport, Godstrafik 330 1 World Courier (Sweden) Aktiebolag
(330)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 295 3 Staples Sweden AB
(256)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 262 3 Fruktombudet Bertil Johansson AB
(165)
Film, Video & TV 260 5 MediaCuben Aktiebolag
(163)
Konsumenttjänster, övriga 255 2 KÄRLEKSAKUTEN
(250)
Partihandel, övrig 249 2 Techtum Lab Aktiebolag
(244)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 243 1 STATENS JORDBRUKSVERK
(243)
Utbildning, övrig 240 3 IT-utbildning i Stockholm AB
(212)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 231 3 Karnov Group Sweden AB
(204)
Hälso- & Sjukvård, övriga 222 5 EQUALIS AB
(161)
Personalutbildning 207 11 NFI Competence AB
(65)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 202 2 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(104)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 190 2 ARBETSGIVARVERKET
(186)
Databehandling & Hosting 184 9 Bahnhof AB (publ)
(103)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 180 2 BRANDTEC AB
(176)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 165 2 EFG Kontorsmöbler AB
(157)
Elgenerering 161 1 Jämtkraft Aktiebolag
(161)
Personalmatsalar 156 2 Sabis Aktiebolag
(138)
Flyttjänster 152 1 Flyttfirman Säkra Händer Aktiebolag
(152)
Utgivning av tidskrifter 142 15 Bonnier Business Media Sweden AB
(61)
Primärvårdsmottagning 142 3 Logimed
(140)
Läkemedel, tillverkning 142 4 Agrisera Aktiebolag
(94)
Skatteförvaltning & Indrivning 141 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(141)
Porträttfotoverksamhet 141 3 Jeanette Hägglund Fotograf AB
(86)
Tvätteriverksamhet 139 2 Berendsen Textil Service AB
(122)
Resebyråer 137 6 Hogg Robinson Nordic AB
(91)
Icke-farligt avfall 123 4 Ragn-Sells Aktiebolag
(74)
Plastvarutillverkning, övrig 122 3 Akriform Plast Aktiebolag
(107)
Arkitektverksamhet 120 1 SWECO Architects AB
(120)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 116 3 REGERINGSKANSLIET
(79)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 116 1 Bergman Labora AB
(116)
Bokutgivning 114 7 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(75)
Intressebev. Branschorg. 110 5 FÖRENINGEN FÖR SVERIGES UNGDOMSMOTTAGNINGAR
(50)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 101 4 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(96)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 100 2 Office Document i Östersund AB
(97)
Uthyrning & Leasing övrigt 99 2 Nightline Aktiebolag
(79)
Elartiklar, Partihandel 96 4 Aura Light Aktiebolag
(79)
Transport stödtjänster, övriga 91 8 Schenker AB
(39)
Kläder, Butikshandel 84 1 Grolls AB
(84)
Byggnadssnickeriarbeten 84 1 Perakustik AB
(84)
Juridisk verksamhet, övrig 82 2 Juristfirman Tony Albinsson Kommanditbolag
(57)
Kontorsmaskiner, tillverkning 82 1 Pluto Systems AB
(82)
Turist- & Bokningsservice 76 2 Svenska Möten ekonomisk förening
(64)
Nyhetsservice 73 3 MediaflowPro Europe AB
(61)
Informationstjänster, övriga 70 1 Meltwater Sweden AB
(70)
Dagstidningsutgivning 68 4 MittMedia AB
(29)
Textilier, Partihandel 66 1 Frösö Handtryck Scandinavia AB
(66)
Uthyrning & Leasing av Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning (inklusive datorer) 63 1 Neopost Finance Sweden AB
(63)
Elektronikkomponenter, Partihandel 63 3 Elfa Distrelec AB
(35)
Specialistläkare ej på sjukhus 61 1 CityAkuten i Praktikertjänst Aktiebolag
(61)
Direktreklamverksamhet 61 1 Primax2 i Linköping
(61)
Hemelektronik, tillverkning 60 1 3M Svenska Aktiebolag
(60)
Litterärt & Konstnärligt skapande 56 1 Ted Bergdahl AB
(56)
Blandat jordbruk 52 2 JS Bosarp AB
(44)
Artistisk verksamhet 52 3 STRÖMDAHL-SHERMAN, MALIN
(26)
Inredningsarkitekt 51 1 Södertörns Växtinredning AB
(51)
Emballage, Partihandel 50 4 F.H. Hansen Aktiebolag
(43)
Filmvisning 44 1 SF Bio Aktiebolag
(44)
Optiker, Butikshandel 43 3 Synoptik Sweden Aktiebolag
(41)
Bioteknisk Forskning & Utveckling 41 1 Mabtech Aktiebolag
(41)
Järnhandelsvaror, Partihandel 39 2 PRETECT AB
(32)
Museiverksamhet 38 2 STATENS MARITIMA MUSEER
(36)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 37 1 VETENSKAPSRÅDET
(37)
Måleriarbeten 36 2 Babic Epoxi Golv AB
(27)
Elektronikindustri 31 3 Intab Interface-teknik Aktiebolag
(25)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 28 3 Dako Sweden AB
(21)
Fastighetsförmedling 28 1 Hyra Gotland AB
(28)
Vägtransport, Godstrafik 27 4 Bin-Sell Tunghantering i Stockholm AB
(12)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 23 2 Arrak Musik
(18)
Möbler övriga, tillverkning 23 1 Sävar Snickerifabrik Aktiebolag
(23)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 23 2 Visma Collectors AB
(17)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 22 2 FRISKIS O SVETTIS IF
(21)
Petroleumraffinering 22 1 Preem Aktiebolag
(22)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 21 1 OK-Q8 AB
(21)
Monetär finansförmedling, övrig 20 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(20)
VVS-varor, Partihandel 19 1 Ahlsell Sverige AB
(19)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 17 4 Air24Medic - Dykhuset LM Kommanditbolag
(8)
Sport- & Fritidsutbildning 17 1 IFK LIDINGÖS SKID & ORIENTERINGSKLUBB
(17)
Apotekshandel 16 1 Apoteket AB
(16)
Säkerhetssystemtjänster 16 4 Securitas Direct Sverige AB
(12)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 15 2 Fotograf Jens Olof Lasthein
(14)
Blommor & Växter, Butikshandel 14 5 Elisabeth & Linda i Östersund Aktiebolag
(7)
Kollektivtrafik, övrig 14 1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(14)
Förvaltning & Handel med värdepapper 14 1 Career Group Sverige AB
(14)
Motorfordon, reparation & underhåll 13 1 Vianor AB
(13)
Glasmästeriarbeten 13 1 Söderglas AB
(13)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 13 1 Dramapedagogbyrån Agneta Josephson
(13)
Researrangemang 12 2 Meetagain Konferens AB
(8)
Bageri- & Mjölprodukter 12 4 Wedemarks Konditori AB
(10)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 12 1 Bruket i Varberg AB
(12)
Klockor, Butikshandel 12 1 AB Nymans Ur 1851
(12)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 12 2 My Air Test and Validation in Sweden AB
(10)
Skadeförsäkring 12 1 Folksam ömsesidig sakförsäkring
(12)
Ljud & Bild, Butikshandel 11 1 Elgiganten Aktiebolag
(11)
Taxi 11 2 Häggenås Taxi Aktiebolag
(8)
Tandläkare 11 1 Praktikertjänst Aktiebolag
(11)
Metallindustri 10 2 Skyltpoolen Region Mitt/Nord AB
(6)
Arkivverksamhet 10 1 RIKSARKIVET
(10)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 9 1 Bruynzeel Storage Systems AB
(9)
IT- & Datatjänster, övriga 9 1 Resilans Aktiebolag
(9)
Kroppsvård 9 2 Cecilia Åslund SÅNG
(6)
Webbportaler 8 1 JP Infonet AB
(8)
Kläder & Textilier, tillverkning 8 1 Franzens Gardinservice Aktiebolag
(8)
Växtodling 8 1 EKDAHL, EMMA
(8)
Skatterådgivning 7 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(7)
Glas- & Glasvarutillverkning 7 1 GRPS Properties in Sweden AB
(7)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 6 1 Din Bil Sverige AB
(6)
Möbler för hemmet, Butikshandel 6 1 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(6)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 6 1 Melanders Butik & Brasseri AB
(6)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 5 1 Proffsmagasinet Svenska AB
(5)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 5 1 Watt & Volt Sverige AB
(5)
Landtransport av passagerare, övrig 5 1 Kristian Larsson Busstrafik Ekonomisk förening
(5)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 5 1 Elfa Distrelec AB
(5)
Kläder & Skor, Partihandel 4 1 Shoemed AB
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 4 1 Falck Secure AB
(4)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 4 1 Svensk Cater AB
(4)
Källsorterat material 4 1 Stena Recycling AB
(4)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 4 1 Ecolab Aktiebolag
(4)
Spel- & Vadhållningsverksamhet 4 1 AB Svenska Spel
(4)
Intressebev. Arbetstagarorg. 4 1 SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING
(4)
Omsorg & Socialtjänst 3 1 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(3)
Trävaror, tillverkning 3 1 Roland Palms Land & Sjösnickerier AB
(3)
Keramiska produkter, tillverkning 3 1 ALEGA Skolmateriel Aktiebolag
(3)
TV-program planering 3 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(3)
Textilier, Butikshandel 3 1 Engelbrektson & Co Flaggfabrik Aktiebolag
(3)
Folkhögskoleutbildning 3 1 REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND
(3)
Teknisk konsult inom Industriteknik 3 1 SSF Service AB
(3)
Bröd & Konditori, Butikshandel 2 2 Fru Marias Bak AB
(1)
Skor, tillverkning 2 1 Aktiebolaget Karlskoga Trätoffelfabrik
(2)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 2 1 First Rent A Car Aktiebolag
(2)
Begravningsverksamhet 2 1 IGNIS Begravningsbyråer AB
(2)
Farmaceutiska basprodukter, tillverkning 2 1 Håtunalab AB
(2)
Skogsförvaltning 2 1 NILSSON, ANNA
(2)
Livsmedelshandel 2 1 Matmästar'n Östersund Aktiebolag
(2)
Tillverkning, övrig 1 1 Hammargrens Stämplar AB
(1)
Byggverksamhet 1 1 OLJIBE Aktiebolag
(1)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 1 2 Kontorsnetto AB
(1)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 1 1 Kjell & Co Elektronik AB
(1)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 1 1 AB Edsbyverken
(1)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 0 1 DK-DOX AB
(0)
Specialsortiment 0 1 Ohlsson & Lohaven AB
(0)
Maskiner, reparation 0 1 Brandservice Örestads Brandtjänst Aktiebolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...