UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Varumärke tillhör Universitetskanslersämbetet

Ansökningsnummer 201207802
Ansökningsdatum 2012-10-30
Registreringsnummer 512076
Registreringsdatum 2013-04-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-04-12
Typ Figurativt

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion samt rådgivning, information och konsultation därtill; nationell och internationell utbildningsinformation; information om universitet och högskolor; examensrättsbedömningar; internationella tjänster inom utbildningsområdet.

Klass: 42

Kvalitetskontroll innefattande granskning och bedömning av kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor.

Klass: 45

Juridiska tjänster samt rådgivning, information och konsultation därtill; juridisk tillsyn över högskolor och kontroll av att gällande bestämmelser tillämpas riktigt.