Universitets- och högskolerådet

Varumärke tillhör UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET

Ansökningsnummer 201301270
Ansökningsdatum 2013-02-14
Registreringsnummer 516645
Registreringsdatum 2014-01-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-01-10
Typ Figurativt

Universitets- och högskolerådet

Varor & Tjänster

Klass: 35

Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; verksamhetsförvaltning; förvaltning och administration av universitets- och högskoleverksamhet; hjälp vid ledning, hantering, administration (kontorstjänster) och sammanställning och inmatning av registerinformation i databaser avseende ansökningar till universitets- och högskoleprogram.

Klass: 41

Undervisning och utbildning; anordnande av handledning och instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; utvärdering av betyg och utbildningar nationellt och internationellt; information och rådgivning avseende utbildningar för universitet och högskolor; information och rådgivning avseende utbildningar till elever nationellt och internationellt; universitets- och högskoleverksamhet; informationstjänster avseende högskolestudier nationellt och internationellt.

Klass: 42

Utveckling av datorsystem avseende verksamhetsförvaltning; utveckling av datorsystem för behandling av data, datalagring och dataöverföring; testning och kvalitetskontroller av datorsystem; utveckling av internetbaserade datorsystem för universitets- och högskoleverksamhet; kvalitetskontroll av utbildningar; bedömningar i form av kvalitetssäkring av utländska utbildningar; utveckling av antagningsregler för högskolor och universitet; utveckling av högskoleprov.