Svensk e-legitimation

Varumärke tillhör E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN

Ansökningsnummer 201306415
Ansökningsdatum 2013-09-30
Registreringsnummer 516569
Registreringsdatum 2013-12-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-12-20
Typ Figurativt

Svensk e-legitimation

Varor & Tjänster

Klass: 35

Databaser (systematisering av information i -).

Klass: 38

Tillhandahållande av åtkomst till databaser.

Klass: 45

Juridiska tjänster.