Visa allt om PATENTOMBUDSNÄMNDEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 8 3 3
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 3 1 1
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
FÖRSVARETS MATERIELVERK (Statlig enhet) 3 3 3
UPPSALA UNIVERSITET (Statlig enhet) 3 - -
HÖGSKOLAN VÄST (Statlig enhet) 3 - -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 723 685 932
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 12 15 12
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 8 10 7
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 4 5 5
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 10 10 9
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 610 2 BOLAGSVERKET
(558)
Personalutbildning 74 1 IFJU AB
(74)
Kreditgivning, övrig 23 1 Diners Club Nordic AB
(23)
Restaurangverksamhet 4 1 Eriks Restaurang Saltsjön Aktiebolag
(4)
Patentbyråer 3 1 Berglunds Patentbyrå Aktiebolag
(3)
Monetär finansförmedling, övrig 3 1 Nordea Bank AB
(3)
Datakonsultverksamhet 3 2 Frobbit AB
(3)
Post- & Kurirverksamhet 2 1 PostNord Sverige AB
(2)
Dataprogrammering 1 1 Nordisk Media Utveckling AB
(1)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 1 1 KAMMARKOLLEGIET
(1)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...