Träffsäkert

Varumärke tillhör TRAFIKVERKET

Ansökningsnummer 201000192
Ansökningsdatum 2010-01-13
Registreringsnummer 409575
Registreringsdatum 2010-02-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-02-19
Typ Figurativt

Träffsäkert

Varor & Tjänster

Klass: 9

Reflexbrickor för personligt bruk för att förhindra trafikolyckor.

Klass: 19

Trafikmärken, ej av metall.

Klass: 39

Trafikinformation.

Klass: 41

Festarrangemang; kulturarrangemang; semesteranläggningstjänster (underhållning); arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; orkesternamn (underhållning); produktion av underhållning; utdelning av underhållningspriser; underhållning; radiounderhållning; televisionsunderhållning; musikgrupp (underhållning); musikunderhållning; produktion av musikshower; underhållning i form av musikgrupp; nöjes- och underhållningsinformation; utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; praktisk utbildning (instruktion); yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning]; utbildning relaterad till hälsa; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); undervisning/utbildning.