Fia Sverige FÖRNYELSE I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

Varumärke tillhör Trafikverket

Ansökningsnummer 201200953
Ansökningsdatum 2012-02-06
Registreringsnummer 510509
Registreringsdatum 2013-02-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-02-01
Typ Figurativt

Fia Sverige FÖRNYELSE I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

Varor & Tjänster

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 41

Underhållning; kulturverksamhet.

Klass: 42

Industriell analys; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.