Ansökningsnummer 200902537
Ansökningsdatum 2009-03-26
Registreringsnummer 405307
Registreringsdatum 2009-08-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-08-21
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater och instrument för undervisning; registrerade datorprogram; nedladdningsbara datorprogram; elektroniska tidskrifter (nedladdningsbara); nedladdningsbara radio-, televisionsprogram och filmer.

Klass: 14

Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument; pins och prydnadsnålar; slipsnålar och slipsklämmor; medaljer, medaljonger (juvelerarvaror); manschettknappar; föremål av guldimitation (ingående i klassen).

Klass: 16

Undervisningsmaterial (ej apparater); trycksaker och tryckalster; läromedel (tryckalster); trycksaker relaterade till undervisning och utbildning; kontorsförnödenheter med undantag för möbler.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport-och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; lånebibliotek; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; utgivning av tidningar och böcker; publicering/utgivning av datamedia; utbildningsinformation; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av radio-, televisionsprogram och filmer; produktion av utbildande radio, televisionsprogram och filmer.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; forskning och utveckling (för tredje man); design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster).