Offentlighetsjouren

Varumärke tillhör Linnéuniversitetet

Ansökningsnummer 201504493
Ansökningsdatum 2015-06-24
Registreringsnummer 529020
Registreringsdatum 2016-01-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-01-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Instruktions- och undervisningsmaterial trycksaker; skriv och kontorsmaterial

Klass: 41

Undervisning/ utbildning