Linnaeus University

Varumärke tillhör Linnéuniversitetet

Ansökningsnummer 200811302
Ansökningsdatum 2008-12-12
Registreringsnummer 408402
Registreringsdatum 2009-12-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-12-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; med undantag för ovan nämnda tjänster som avser dokumentation av biologisk mångfald och identifiering av arter.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara; med undantag för ovan nämnda tjänster som avser dokumentation av biologisk mångfald och identifiering av arter.