Premiepensionsmyndigheten

Varumärke tillhör PENSIONSMYNDIGHETEN

Ansökningsnummer 200801134
Ansökningsdatum 2008-02-06
Registreringsnummer 399408
Registreringsdatum 2008-12-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-12-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker och publikationer; tryckta blanketter och värdepapper; okodade betalkort av plast och/eller papper; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 36

Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet.

Klass: 41

Undervisning och utbildning i försäkringsfrågor.

Klass: 45

Juridiska försäkringskonsulttjänster.