PENSIONSMYNDIGHETEN

Varumärke tillhör PENSIONSMYNDIGHETEN

Ansökningsnummer 201702609
Ansökningsdatum 2017-04-07
Registreringsnummer 540127
Registreringsdatum 2017-06-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-06-09
Typ Figurativt

PENSIONSMYNDIGHETEN

Varor & Tjänster

Klass: 9

Applikationsprogramvaror (appar); Nedladdningsbar programvara; Datorprogram relaterande till finansiella ämnen/frågor.

Klass: 16

Trycksaker; tryckta publikationer; tryckta blanketter och värdepapper; okodade betalkort av plast och/eller papper; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet.

Klass: 41

Undervisning och utbildning i försäkrings- och pensionsfrågor.

Klass: 45

Juridiska försäkringskonsulttjänster och pensionskonsulttjänster.