PENSIONS MYNDIGHETEN

Varumärke tillhör PENSIONSMYNDIGHETEN

Ansökningsnummer 200900749
Ansökningsdatum 2009-01-30
Registreringsnummer 502355
Registreringsdatum 2011-12-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-12-16
Typ Figurativt

PENSIONS MYNDIGHETEN

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker; tryckta publikationer; tryckta blanketter och värdepapper; okodade betalkort av plast och/eller papper; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet.

Klass: 41

Undervisning och utbildning i försäkrings- och pensionsfrågor.

Klass: 45

Juridiska försäkringskonsulttjänster och pensionskonsulttjänster.