TILLVÄXTVERKET SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

Varumärke tillhör TILLVÄXTVERKET

Ansökningsnummer 200902139
Ansökningsdatum 2009-03-17
Registreringsnummer 409278
Registreringsdatum 2010-02-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-02-12
Typ Figurativt

TILLVÄXTVERKET SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker; tryckta publikationer; blanketter (tryckta); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration.

Klass: 36

Finansiell verksamhet.

Klass: 38

Telekommunikation.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 42

Teknisk forskning; forskning och utveckling (för tredje man); industriella analyser och forskningstjänster.