Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Varumärke tillhör TILLVÄXTVERKET

Ansökningsnummer 201601295
Ansökningsdatum 2016-02-22
Registreringsnummer 533590
Registreringsdatum 2016-08-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-08-02
Typ Figurativt

Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Varor & Tjänster

Klass: 9

Mjukvaror; mjukvaror i form av appar för mobiltelefoner; mjukvaror i form av appar för trådlösa anordningar; mjukvaror i form av appar för sociala nätverkstjänster via internet; mjukvaror i form av appar för molnbaserade datortjänster.

Klass: 16

Trycksaker; tryckta publikationer; blanketter (tryckta); instruktions- och utbildningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; digitala annonseringstjänster; företagsledning; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; analys av företagsattityder.

Klass: 36

Finansiella tjänster.

Klass: 38

Telekommunikation; elektronisk post; kommunikationer via mobiltelefoner; digitala kommunikationstjänster; trådlös sändning; upplåtande av chattrum; upplåtande av on-line forum, upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till datanätverk; överföring av meddelanden och bilder (datorstödd-).

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; anordnande av webbseminarier; publicering av webbtidskrifter; filmvisning; filmdistribution; arrangerande och hållande av konferenser, arrangerande och hållande av seminarier, publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; publicering av texter (ej reklamtexter).

Klass: 42

Elektronisk datalagring; teknisk forskning; forskning och utveckling (för tredje man); industriella analyser och forskningstjänster; webbdesign; utformning av webbsidor; utveckling av mjukvaror, programmering och implementering.