Visa allt om DOMARNÄMNDEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 265 252 552
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 1 1 1
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
SVERIGES DOMSTOLAR (Statlig enhet) 265 252 552
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 4 799 5 032 3 807
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 61 45 46
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 51 36 36
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 10 9 10
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 43 33 34
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Personalförvaltning & andra stödtjänster 953 3 STATENS SERVICECENTER
(664)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 897 9 Timecut AB
(358)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 797 1 STATENS FASTIGHETSVERK
(797)
Hälso- & Sjukvård, övriga 495 1 Peter Starck Konsult AB
(495)
Resebyråer 294 1 Lingmerths Resebyrå Aktiebolag
(294)
Dagstidningsutgivning 206 3 Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag
(73)
Datakonsultverksamhet 144 1 UNIT4 AB
(144)
Databehandling & Hosting 127 3 HR North Sweden AB
(88)
Konsultverksamhet avseende företags org. 119 3 Nordiska Tillväxtbolaget AB
(90)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 76 1 RIKSREVISIONEN
(76)
Kreditgivning, övrig 69 2 De Lage Landen Finans AB
(50)
Personalutbildning 69 1 Growby Nordic AB
(69)
Domstolsverksamhet 59 1 SVERIGES DOMSTOLAR
(59)
Personaluthyrning 56 1 Human Performance Consulting Sverige AB
(56)
Förvaltning & Handel med värdepapper 43 1 Career Group Sverige AB
(43)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 41 1 Staples Sweden AB
(41)
Konsumenttjänster, övriga 36 1 Samhällsbyggarna Sverige AB
(36)
Intressebev. Branschorg. 30 2 FÖRENINGEN SVERIGES STADSBYGGARE
(23)
Intressebev. Yrkesorg. 27 1 SVERIGES ADVOKATSAMFUND
(27)
Rengöring & Lokalvård 23 1 ISS Facility Services AB
(23)
Post- & Kurirverksamhet 23 1 PostNord Sverige AB
(23)
Hotell & Restaurang 21 1 Skepparholmen AB
(21)
Catering 20 1 Lisens Event AB
(20)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 19 1 Ricoh Sverige AB
(19)
Arbetsförmedling & Rekrytering 19 1 Jobtip AB
(19)
Kroppsvård 17 1 Niana Aktiebolag
(17)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 15 1 Fruktbudet i Norden AB
(15)
Detaljhandel, övrig 14 1 Selecta AB
(14)
Säkerhetsverksamhet 9 1 AVARN Security Services AB
(9)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 9 1 S.M.A.R.T. MEDIA SVERIGE AB
(9)
Restaurangverksamhet 9 1 Partymakarna PARAB Restaurang Aktiebolag
(9)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 9 1 ARBETSGIVARVERKET
(9)
Öppen Hälso- & Sjukvård 9 1 Helsa Företagshälsovård Sverige AB
(9)
Telekommunikation, Trådbunden 9 1 AllTele Företag Sverige AB
(9)
Webbportaler 9 1 NetJobs Group AB
(9)
Arkitektverksamhet 8 1 CREO Arkitektkontor Aktiebolag
(8)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 6 1 Karnov Group Sweden AB
(6)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 5 1 Ateljé Lyktan Aktiebolag
(5)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 4 1 Arkiv-Bibliotek-Musei Produkter Sverige AB
(4)
Landtransport, stödtjänster 2 1 APCOA Parking Sverige AB
(2)
Monetär finansförmedling, övrig 1 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(1)
Utgivning av tidskrifter 1 1 LAW REVIEW ASSOCIATION BY STOCKHOLM UNIVERSITY
(1)
Optiker, Butikshandel 1 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(1)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...