Ansökningsnummer 200802902
Ansökningsdatum 2008-03-26
Registreringsnummer 397082
Registreringsdatum 2008-08-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-08-08
Typ Figurativt

SAMÖ

Varor & Tjänster

Klass: 16

Undervisningsmaterial (ej apparater); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Assistans vid företagsledning; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende företagsledning; rådgivningstjänster för företagsledning.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; undervisning.

Klass: 45

Datoriserade säkerhetstjänster för affärsupprättande; datoriserade säkerhetstjänster för enskilda organisationer; datoriserade säkerhetstjänster för företagsorganisationer; datoriserade säkerhetstjänster för hushållsupprättande; flygplanssäkerhetstjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.