RIB DECISION SUPPORT SYSTEM SWEDISH RESCUE SERVICES AGENCY

Varumärke tillhör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ansökningsnummer 200300680
Ansökningsdatum 2003-01-29
Registreringsnummer 365028
Registreringsdatum 2004-01-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-01-16
Typ Figurativt

RIB DECISION SUPPORT SYSTEM SWEDISH RESCUE SERVICES AGENCY

Varor & Tjänster

Klass: