Ansökningsnummer 200501869
Ansökningsdatum 2005-03-10
Registreringsnummer 380134
Registreringsdatum 2006-04-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: