Ansökningsnummer 201206966
Ansökningsdatum 2012-10-01
Registreringsnummer 509902
Registreringsdatum 2013-01-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-01-04
Typ Figurativt

Aktiv mot BRAND

Varor & Tjänster

Klass: 9

Sprinklerapparater för eldsläckning (automatiska); sprinklers för eldsläckning; sprinklersystem för eldsläckning; anordningar för brandsläckning; apparater för detektering av bränder; apparater för kontroll av bränder, ingående i klassen; apparater för upptäckt av brand; asbestskärmar för brandmän; automatiska brandsprutor; brandbilar; branddetektorer; brandfiltar; brandlarm; brandmän (asbestskärmar för -); brandsäkra kläder; brandsegel; brandsensorer; brandskyddsapparater; brandsläckande anordningar; brandsläckningsapparater; brandslangar; brandslangarsmunstycken; brandsprutor; brandstegar; brandstegar [säkerhetsanordningar]; brandstegar [utrustning för säkerhet]; elektriska brandlarm; glaskrossningsenheter för användning vid brand, ingående i klassen; klappträn för brandbekämpning; larm (brand- -); munstycken (brandslangar- -); munstycken för brandslangar; skärmar för brandmän (asbest- -); skyddande skärmar för brandmän [asbest]; slang (brand -); sprinklersystem för brandskydd; vattensprinkleranordningar för brandskydd; återupplivningsdockor (utbildningsapparater); dockor (återupplivnings- -[utbildningsapparater); registrerade datormjukvaror för undervisning/utbildning; simulatorer för utbildning av personal i körning av fordon; utbildningshandböcker i form av datorprogram; apparater för detektering av eld; apparater för upptäckt av eld; asbestkläder för skydd mot eld; automatisk eldsläckningsapparatur; båtar (eldsläcknings- -); eld (kläder för skydd mot -); eldsläckare; eldsläckningsapparater; eldsläckningsapparatur; eldsläckningsbåtar; eldsläckningsredskap; eldsläckningsutrustning; kläder för skydd mot eld; kläder för skydd mot olyckor, strålning och eld; klädesplagg för skydd mot eld; skor för skydd mot olyckor, strålning och eld; skyddskläder mot skador, strålning och eld; ansiktsmasker för skydd mot olyckor eller skador; asbesthandskar för skydd mot olyckor; fotbeklädnader för skydd mot olyckor eller skador; handskar för skydd mot olyckor; kläder för skydd mot skada; säkerhetsglasögon för skydd av ögonen; säkerhetskläder för skydd mot olyckor eller skador; skyddsanordningar, ingående i klassen; skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk.

Klass: 16

Utbildningspublikationer; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); instruktionshandböcker; instruktionsmanualer; instruktionsmaterial (ej apparater); trycksaker för instruktionsändamål; trycksaker.

Klass: 41

Publicering av utbildningsmaterial; utveckling av utbildningsmaterial; spridning av utbildningsmaterial; publicering av tryckt utbildningsmaterial; teknisk handledning/instruktion rörande brandrisk; träningstjänster avseende användning av brandbekämpningsutrustning; adb-utbildning; akademiska tjänster (utbildning); akademiska utbildningstjänster avseende undervisning i konsthistoria; akademiska utbildningstjänster avseende undervisning i konstruktionsritning; analys av utbildningsrelaterade testresultat och data för andra; analys av utbildningstestpoäng och data för andra; anordnande av en årlig utbildningskonferens; anordnande av festivaler för utbildningsändamål; anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av kontinuerliga medicinska utbildningskurser; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av prov i samband med undervisning/utbildning; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av spel rörande utbildning; anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning; anordnande av tävlingar avseende utbildning; anordnande av tävlingar för utbildningsändamål; anordnande av tävlingar inom utbildning; anordnande av tävlingar inom utbildnings- eller underhållningsområdet; anordnande av tävlingar inom utbildning eller underhållning; anordnande av tävlingar [utbildning eller underhållning]; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av undervisning/utbildning avseende fitness; anordnande av undervisning/utbildning för industrin; anordnande av undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; anordnande av undervisning/utbildning avseende biologiska ämnen; anordnande av undervisning/utbildning avseende ekologiska ämnen; anordnande av utbildning; anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningstävlingar; anordnande av utbildningssymposier; anordnande av utbildningskurser avseende formgivning; anordnande av utbildningskongresser; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; anordnande av utbildningstjänster rörande dietik; anordnande av utbildningskurser; anordnande av utställningar för utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella ändamål (utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; (anordnande av) utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av visningar för utbildningsändamål; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); arrangerande för studenter för deltagande i utbildningsverksamhet; arrangerande för studenters deltagande i utbildningskurser; arrangerande och hållande av utbildningskurser rörande datorer; arrangerande och hållande av utbildningskurser rörande elektronik; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; audiovisuella visnings- och presentationstjänster för utbildningsändamål; databaserade utbildningstjänster inom området för företagsledning; datorbaserad utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; datorstödda utbildningstjänster genom personlig assistans; demonstration av fotografisk utrustning (för utbildningsändamål); demonstrationer i utbildningssyfte; examinationstjänster (utbildning); fastställande av utbildningsstandarder; filmproduktion för utbildningsändamål; förvaltning av utbildningstjänster; genomförande av utbildningsseminarier; genomförande av utbildningar; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; högre utbildning; information avseende undervisning/utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från internet; information avseende utbildning; information (om undervisning/utbildning); information om undervisning/utbildning; information om utbildningsexaminationtjänster; information om utbildning; information rörande undervisning/utbildning; information (undervisning/utbildning); information (utbildnings-); information (utbildnings -); informationstjänster relaterade till utbildning; intervjuer med samtida personer för utbildningsändamål; juridisk undervisning/utbildning; karriärrådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärinformation och -rådgivning (undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärrådgivning [undervisning/utbildning]; klubbtjänster (utbildning); klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); konsultation avseende utbildning och fortbildning; konsultation avseende utbildning; konsultation avseende utbildning av anställda; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; konsulttjänster avseende maskinteknisk utbildning; kurser avseende undervising/utbildning inom finansområdet; leasing av utbildningsmaterial; ledning av utbildningkurser; ledning av utbildningskonferenser; ledning av utbildningskurser i företag; ledning av utbildningskurser avseende företag; ledning av utbildningskurser i företagsledning; ledning av utbildningskurser avseende företagsledning; ledning av utbildningskurser i konstruktion; ledning av utbildningskurser i vetenskap; ledning av utbildningsseminarier relaterade till medicinska frågor; ledning av utbildningsseminarier för kunder; ledning av utställningar för utbildningsändamål; lekskoletjänster [undervisning/utbildning eller underhållning]; medicinsk undervisning och utbildning; medicinsk utbildning; medicinsk utbildning och handledning; medicinska utbildningstjänster; ombesörjande av utbildningskurser relaterade till telekommunikationer; organisation av utbildningsrelaterade tävlingar; organisation av utbildningssymposier; organisering av fester för utbildningsändamål; organisering av möten inom utbildningsområdet; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning; organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av tävlingar (undervisning/utbildning eller underhållning); organisering av utbildningsrelaterade konferenser; organisering av utbildningsseminarier; organisering av utbildningstävlingar; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; organisering av utbildningskonventioner; organisering av utställningar för utbildningsändamål; organisering av utställningar rörande utbildning; (organisering av -) utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; pilotutbildning och utbildning av kabinpersonal; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; praktisk utbildning; praktisk utbildning [instruktion]; produktion av direktsända tv-program för undervisning/utbildning; produktion av filmer för utbildningsändamål; produktion av ljud- och videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av utbildningsfilmer; produktion av utbildningsvideor; produktion av videoband för användning av bolag i bolags undervisning/utbildning; produktion av videoband för företagsanvändning vid undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; professionella konsultationstjänster avseende utbildning; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmanualer; publikation av undervisningmaterial för utbildning; rådgivning avseende medicinsk utbildning; rådgivning (yrkes- -) [utbildning eller träningsråd]; rådgivningstjänster avseende utbildning; rådgivningstjänster relaterade till utbildning; radiotjänster för tillhandahållande av utbildningsgranskning; (religiös -) utbildning; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; studiecirklar för utbildningsändamål; symposier relaterad till utbildning; tävlingar (anordnande av -) [utbildning eller underhållning]; tävlingar (organisation av -) (utbildning eller underhållning); tävlingar (organisation av -) [utbildning eller underhållning]; teambuilding (undervisning/utbildning); telefoninformationstjänster avseende undervisning/utbildning; tillhandahållande av datorlevererade utbildningsprov och -utvärderingar; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; tjänster avseende akademisk utbildning; tjänster avseende besökscentra vid kraftverk (för utbildning); tjänster avseende kommersiell utbildning; tjänster avseende teknologisk undervisning/utbildning; tjänster avseende undervisning/utbildning rörande näringslära; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; tjänster för bedömning av utbildning; tjänster för inplementering av procedurer för undervisning/utbildning; tjänster rörande utbildningsinformation; tjänster utförda av utbildningsinstitut; träning i fysisk utbildning; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning, undervisning/utbildning och handledning/instruktion; underhållning, undervisning/utbildning och instruktion/handledning; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; undervisning och utbildning; undervisning- och utbildningsinformation; undervisning/utbildning; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor; undervisning/utbildning avseende affärsverksamhet; undervisning/utbildning avseende vägsäkerhet; undervisning/utbildning avseende konst; undervisning/utbildning avseende datorprogramvara; undervisning/utbildning avseende datorsystem; undervisning/utbildning avseende datorer; undervisning/utbildning avseende fotografisk framkallning; undervisning/utbildning avseende fotografisk tryckning; undervisning/utbildning avseende fotografering; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; undervisning/utbildning avseende tillämpning av programvara; undervisning/utbildning avseende tillämpning av datorsystem; undervisning/utbildning avseende användning av datorer i företag; undervisning/utbildning avseende dramatik; undervisning/utbildning avseende arkitektur; undervisning/utbildning avseende bryggning; undervisning/utbildning avseende dans; undervisning/utbildning avseende informationsteknik; undervisning/utbildning avseende vinkunskap; undervisning/utbildning avseende försäljning; undervisning/utbildning avseende andlig utveckling; undervisning/utbildning avseende skrivande av datorprogram; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning för prästerskap; undervisning/utbildning i språk; undervisning/utbildning i form av kurser på universitetsnivå; undervisning/utbildning i företagsledning; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; undervisning/utbildning inom området för databehandling; undervisning/utbildning inom området databehandlingsvetenskap; undervisning/utbildning i heminredning; undervisning/utbildning i sport; undervisning/utbildning med seminarier om markpolitik; undervisning/utbildning med seminarier om fastighetsbeskattning; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; undervisning/utbildning relaterade till banker; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; undervisning/utbildning relaterad till näringslära; undervisning/utbildning som anordnas av skolor; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings-/utbildningsinformation; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; upplåtande av dagvårdsenheter [utbildning]; upplåtande av faciliteter för utbildningsändmål; upplåtande av lokaler för undervisning/utbildning; upplåtande av utbildning on-line via datoriserade databaser, internet eller extranät; upplåtande av utbildningstjänster rörande träning; upplåtande av utbildningsinformation; upplåtande information avseende utbildning; utbildning av icke medicinsk personal inom området för barnomsorg; utbildning av medicinska besökare; utbildning av trollkarlar; utbildning avseende användning av datorprogram; utbildning avseende datortekniker; utbildning avseende datorsystem; utbildning avseende elektronik; utbildning avseende försäljning; utbildning avseende religiös utveckling; utbildning avseende religion; utbildning avseende säljträning; utbildning avseende undervisning i handskrift; utbildning avseende utformning av datorminnen; utbildning för försäljningspersonal; utbildning för vuxna; utbildning i catering; utbildning i filosofi; utbildning i främmande språk; utbildning i hälsovård och kosttillskott; utbildning i implementering och användning av databehandlingsprogram; utbildning i informationsteknik; utbildning i matlagning; utbildning i osteopati; utbildning i rörelsemedvetenhet; utbildning i träsnickeri; utbildning i utformning av programvarusystem; utbildning i utveckling av programvarusystem; utbildning inom databehandling; utbildning inom konstområdet utförda genom korrespondenskurser; utbildning och underhållning, nämligen sammanställande av spelscheman och -planer; utbildning (praktisk -) [instruktion]; utbildning relaterad till hälsa; utbildning relaterad till anställningsmöjligheter; utbildning rörande företagsfranchiseadministration; utbildning rörande musik; utbildning/undervisning; utbildningar; utbildnings-/undervisningstjänster avseende markpolitik; utbildningsakademier; utbildningsakademitjänster; utbildningseminarier avseende undersökningsprocedurer; utbildningsexamination; utbildningsexaminationer och prov; utbildningsforskning; utbildningsinformation; utbildningskurser; utbildningskurser avseende automatisering; utbildningskurser avseende formgivning; utbildningskurser avseende försäkring; utbildningskurser avseende motorkonstruktion; utbildningskurser i hemmet; utbildningskurser med inriktning på reseindustrin; utbildningskurser relaterade till kundtjänster; utbildningskurser relaterade till datormaskinvara; utbildningsprov; utbildningsrådgivning avseende bokföring; utbildningsseminarier; utbildningsseminarier avseende skönhetsterapi; utbildningsseminarier avseende hårfriseringstekniker; utbildningstjänster; utbildningstjänster avseende användning av datorprogramvara; utbildningstjänster avseende vidarebefordran av språkundervisningsmetoder; utbildningstjänster avseende ayurvedisk magnetism; utbildningstjänster avseende konservering; utbildningstjänster avseende konservering av miljön; utbildningstjänster avseende mode; utbildningstjänster avseende livsmedelsteknik; utbildningstjänster avseende hälsovård; utbildningstjänster avseende meditation; utbildningstjänster avseende farmaci; utbildningstjänster avseende stenografiskt noteringssystem; utbildningstjänster avseende missbruk av beroendeframkallande substanser; utbildningstjänster avseende missbruk av droger; utbildningstjänster avseende jordbruksnäringen; utbildningstjänster avseende filmkonsten; utbildningstjänster avseende trädgårdsodlingsbranschen; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av restaurangtjänster; utbildningstjänster avseende handledning/instruktion av personal i livsmedelsteknik; utbildningstjänster avseende veterinäryrket; utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster avseende uppassning; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av utbildningskurser; utbildningstjänster avseende tillhandahållande av instruktionskurser; utbildningstjänster avseende undervisning i maskinskrivning; utbildningstjänster avseende undervisning i transkriptionstekniker; utbildningstjänster avseende instruktion i fastighetsbeskattning; utbildningstjänster avseende första hjälpen; utbildningstjänster avseende textiltillverkning; utbildningstjänster avseende bevarande av naturen; utbildningstjänster avseende undervisning i främmande språk; utbildningstjänster avseende undervisning i franska; utbildningstjänster avseende zoologi; utbildningstjänster avseende internationella studentutbytesprogram; utbildningstjänster avseende tillverkning; utbildningstjänster avseende andraspråk; utbildningstjänster avseende gymnasieskolan; utbildningstjänster avseende design; utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningstjänster avseende hotellstädning; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster för ledningspersonal; utbildningstjänster för skådespelarundervisning; utbildningstjänster för vidarebefordrande av undervisningsmetoder avseende databehandling; utbildningstjänster genomförda via radio; utbildningstjänster i form av korrespondenskurser; utbildningstjänster i form av skönhetsskolor; utbildningstjänster i form av korrespondensskolor; utbildningstjänster i form av musik-tv-program; utbildningstjänster relaterade till språkundervisning; utbildningstjänster relaterade till affärsskolning; utbildningstjänster relaterade till databehandling; utbildningstjänster relaterade till formgivning; utbildningstjänster relaterade till industri; utbildningstjänster relaterade till medicin; utbildningstjänster relaterade till terapeutisk behandling; utbildningstjänster rörande handel; utbildningstjänster rörande kommunikationsförmåga; utbildningstjänster rörande kundtillfredsställelse; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande modellering; utbildningstjänster rörande kvalitetstjänster; utbildningstjänster rörande utveckling av barns intellektuella förmågor; utbildningstjänster rörande utveckling av barns mentala förmågor; utbildningstjänster rörande vatten; utbildningstjänster rörande vattenhantering; utbildningstjänster rörande vattenföroreningar; utbildningstjänster rörande vattensäkerhet; utbildningstjänster rörande skönhetsterapi; utbildningstjänster tillhandahållna av semester- och turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna via television; utbildningstjänster tillhandahållna via turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för vidareutbildning; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för högre utbildning; utbildningstjänster tillhandahållna för barn; utbildningstjänster tillhandahållna för barnlärare; utfärdande av utbildnings- och träningspris; utformning av utbildningskurser, -examinationer och -kvalifikationer; utgivning av utbildningsböcker; uthyrning av inspelad undervisning/utbildning; uthyrning av utbildningsmaterial eller -apparater; uthyrning av utbildningsmaterial; utställningar (anordnande av -) för kulturella eller utbildningsändamål; utställningsverksamhet för utbildningsändamål; utveckling av utbildningshandböcker; uundervisning/utbildning via tv-program; välgörenhetstjänster, nämligen undervisning/utbildning och handledning/instruktion; vinprovningar [tjänster avseende undervisning/utbildning]; vinprovningstjänster (undervisning/utbildning); vuxenundervisning/utbildning avseende bokföring; workshopar för utbildningsändamål; yrkesrådgivning (rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning); yrkesrådgivning, rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); yrkesrådgivning [utbildning eller träningsråd]; yrkesvägledningstjänster (rådgivning avseende undervisning/utbildning och instruktion/handledning); publicering av texter, böcker, tidskrifter och andra trycksaker; publicering av trycksaker; publicering och utgivning av trycksaker; utgivning av trycksaker; utgivning av trycksaker och tryckta publikationer; utgivning och publicering av trycksaker; yrkesutbildning relaterad till skydd av personlig egendom..

Klass: 45

Brandbekämpning; brandlarm (uthyrning av -); brandsläckare (uthyrning av -); brandsläckning; konsultation rörande brandskydd; övervakning av brandalarm; uthyrning av brandlarm; uthyrning av brandsläckare; räddningstjänster för bergsområden, ingående i klassen; granskning av säkerhetssystem; information avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); inspektion av fabriker för säkerhetsändamål; konsultationer i säkerhetsfrågor; konsulttjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); rådgivningstjänster avseende säkerhet; rådgivningstjänster i samband med säkerhet; säkerhetsanalys av risker; säkerhetsändamål (inspektion av fabriker för -); säkerhetsbevakning; säkerhetsfrågor (konsultationer i -); säkerhetsinspektioner av fabriker; säkerhetsinspektionstjänster för andra; säkerhetsinspektionstjänster avseende bagage vid flygplatser; säkerhetspsykologiska testningstjänster; säkerhetspsykometriska testningstjänster; säkerhetsrådgivningstjänster; säkerhetstjänster; säkerhetstjänster avseende byggander; säkerhetstjänster för att skydda egendom; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; säkerhetstjänster för skydd av personer; säkerhetsutvärderingar, ingående i klassen; uthyrning av säkerhets- och övervakningsapparatur; uthyrning av säkerhetsapparatur; uthyrning av säkerhetsutrustning; uthyrning av skyddskläder.