Ansökningsnummer 200805180
Ansökningsdatum 2008-05-28
Registreringsnummer 399486
Registreringsdatum 2008-12-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-12-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: