Strål säkerhets myndigheten Swedish Radiation Safety Authority

Varumärke tillhör STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Ansökningsnummer 200907952
Ansökningsdatum 2009-10-14
Registreringsnummer 408903
Registreringsdatum 2010-01-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-01-22
Typ Figurativt

Strål säkerhets myndigheten Swedish Radiation Safety Authority

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning avseende strålning och strålsäkerhet; anordnande av handledning/instruktion avseende strålning och strålsäkerhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; forskningstjänster; besiktnings- och inspektionstjänster; tekniska utredningar avseende strålning samt omvärldsanalyser därtill; mätning av strålning i miljö; utvärdering och uppföljning av utsläpp av radioaktiva ämnen.

Klass: 45

Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; krisberedskap mot olyckor med strålning och mot avsiktlig spridning av radioaktiva ämnen; juridiska tjänster.