Skogsstyrelsen

Varumärke tillhör SKOGSSTYRELSEN

Ansökningsnummer 200507530
Ansökningsdatum 2005-10-12
Registreringsnummer 378718
Registreringsdatum 2006-02-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-17
Typ Figurativt

Skogsstyrelsen

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruks, trädgårdsskötsel och skogsvård.