Myndigheten för delaktighet

Varumärke tillhör MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET

Ansökningsnummer 201602932
Ansökningsdatum 2016-04-21
Registreringsnummer 533399
Registreringsdatum 2016-07-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-07-21
Typ Figurativt

Myndigheten för delaktighet

Varor & Tjänster

Klass: 9

Elektroniska databärare, magnetiska databärare och CD-ROM-skivor innehållande information inom funktionshinderområdet.

Klass: 16

Tryckta publikationer, trycksaker, informationsmaterial och broschyrer innehållande information inom funktionshinderområdet.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion såsom filmmaterial och e-utbildningar inom funktionshinderområdet.