Ansökningsnummer 198501223
Ansökningsdatum 1985-02-14
Registreringsnummer 197341
Registreringsdatum 1985-07-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-07-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 36

Försäkringsverksamhet.

Klass: 41

Undervisning och utbildning.