verksamt.se

Varumärke tillhör BOLAGSVERKET

Ansökningsnummer 201502234
Ansökningsdatum 2015-03-27
Registreringsnummer 526214
Registreringsdatum 2015-08-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-08-18
Typ Figurativt

verksamt.se

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram; mjukvaror; datalagringsmedia; inspelningar; cd-fodral.

Klass: 16

Trycksaker; skrivartiklar; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); reklamaffischer; reklamskyltar av papper eller kartong; flaggor av papper; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål eller reklamändamål; organisering av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; publicering av annons- och reklammaterial; företagsinformation och rådgivningstjänster; sökningar avseende företagsinformation; företagskonsultation och -rådgivning; företagsupplysningstjänster; anställningsinformation; arbetsförmedlingstjänster; skatterådgivning [bokföring]; skatterådgivning [redovisning]; företagsinformationstjänster tillgängliga via direktanslutning från datoriserade databaser eller internet.

Klass: 38

Åtkomst till innehåll, webbsidor och portaler.

Klass: 41

Anordnande av handledning/instruktion; undervisning/utbildning; publicering av broschyrer; publicering av dokument; publicering av informationsblad; publicering av trycksaker; bloggrelaterade skrivtjänster; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; anordnande av tävlingar [undervisning, utbildning eller underhållning]; anordnande av webbseminarier; anordnande av workshops; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål.

Klass: 45

Juridiska tjänster; juridiska registreringstjänster; juridisk rådgivning om skatter.