Varumärke tillhör BOLAGSVERKET

Ansökningsnummer 201000228
Ansökningsdatum 2010-01-15
Registreringsnummer 410604
Registreringsdatum 2010-04-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-04-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, böcker tidskrifter och informationsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), mallar, broschyrer och blanketter.

Klass: 35

Företagsinformation; upplåtande av information, söktjänster och sökmotorer avseende bolag, företag och affärsverksamhet; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och framtagning av uppgifter i databaser; kommersiella informationstjänster via åtkomst till databaser; datoriserad registerhantering; företagsadministration och administration av företagsinteckningar och företagsinteckningsbrev.

Klass: 36

Ekonomisk och finansiell information, information om företagsinteckningar.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; arrangerande av konferenser, seminarier och mässor; utgivning av böcker, tidskrifter och informationsmaterial; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; utgivning av elektroniska publikationer; publicering/utgivning av datamedia.

Klass: 42

Datakonsulttjänster; datorprogrammering; uppdatering och underhåll av datorprogramvara; konvertering av data; skapande av webbplatser, skapande av datorprogram för dataprocesser; utveckling av datorbaserade nätverk och datoriserade företagsregistrerings- och företagsinformationstjänster.

Klass: 45

Juridiska tjänster i form av utredningar och handläggning av ärenden inom immaterialrätts- och associationsrättsområdena; upplåtande av information, söktjänster och sökmotorer avseende immaterialrätt och associationsrätt; konsultationer avseende immaterialrätt, associationsrätt och juridiska informationstjänster.